Krtko o ZSE

Historia szkoy


W 1960 roku Ministerstwo Owiaty powoao do ycia szko redni o nazwie: Technikum Ekonomiczne dla Pracujcych w Starogardzie Gd. Inicjatorem i pierwszym dyrektorem szkoy by mgr Witold Kolberg. Siedzib byo Liceum Oglnoksztacce im. Stanisawa Staszica (obecnie: Publiczne Gimnazjum nr 3). Kadr stanowili nauczyciele liceum oglnoksztaccego oraz pracownicy, gwnie ekonomici, starogardzkich zakadw pracy. W roku szkolnym 1962/63, decyzj Kuratorium Okrgu Szkolnego w Gdasku przyczono do Technikum Ekonomicznego dla Pracujcych klasy, ktre ksztaciy sprzedawcw na poziomie zasadniczej szkoy zawodowej. Klasy te istniay od wrzenia 1961 roku przy Technikum Skrzanym w Starogardzie Gd. W ten sposb powstaa druga szkoa o nazwie: Zasadnicza Szkoa Handlowa. W 1964 roku, decyzj Ministerstwa Owiaty powoano przy Technikum Ekonomicznym dla Pracujcych modzieowe 5 - letnie Technikum Ekonomiczne na podbudowie szkoy podstawowej, o profilu: ekonomika i organizacja przedsibiorstw. W 1966 roku na dyrektora wymienionych szk powoano mgr Edmunda liw, ekonomist, ktry dotychczas pracowa w charakterze zastpcy dyrektora Technikum Chemicznego i Zasadniczej Szkoy Zawodowej. Od wrzenia 1966 roku do Zasadniczej szkoy Handlowej wczono 3 klasy Zasadniczej Szkoy Gospodarczej, ktra dotychczas miecia si przy Technikum Chemicznym. W maju 1969 roku odby si pierwszy egzamin dojrzaoci w 5-letnim Technikum Ekonomicznym. W 1969 roku wadze miasta przekazay szkole budynek przy ulicy Sobieskiego 6 (budynek Szkoy Podstawowej nr 1). Otrzymanie budynku poprawio warunki, jednak stale rozwijajca si szkoa i przybywajca liczba oddziaw powodoway, e nauka odbywaa si na dwie zmiany. Czyniono usilne starania o rozbudow bazy lokalowej, ktre zostay uwieczone sukcesem i tak w roku 1973 rozpoczto budow nowego gmachu szkoy, ktry oddano do uytku we wrzeniu 1974 roku. W tym te roku zmieniono nazw szkoy na Zesp Szk Ekonomicznych.

W skad Zespou Szk Ekonomicznych wchodziy szkoy:
1. Liceum Ekonomiczne o specjalnociach:
a) ekonomika i organizacja przedsibiorstw przemysowych,
b) ekonomika i organizacja przedsibiorstw.
2. Liceum Zawodowe ksztacce w zawodzie:
a) pracownik administracyjno - biurowy,
b) sprzedawca magazynier.
3. Zasadnicza Szkoa Zawodowa ksztacca w zawodach:
sprzedawca, kucharz, kelner, fryzjer, piekarz, cukiernik, krawiec.
4. Liceum Ekonomiczne dla Pracujcych.

Szkoa liczya w tym okresi 29 oddziaw i dalej si rozwijaa. Zorganizowano specjalistyczne gabinety przedmiotowe, w ktrych zgromadzono nowoczesne pomoce naukowe. Zesp Szk Ekonomicznych na trwae wrs w rodowisko cieszc si uznaniem spoeczestwa oraz popularnoci wrd modziey. Znaczna cz absolwentw ukoczya studia wysze . W roku szkolnym 1987/88 dyrektorem szkoy zosta mgr Bogdan Ramusiak, ktry prac w nasze szkole rozpocz wczeniej - w 1983 roku na stanowisku kierownika ksztacenia praktycznego. Funkcj dyrektora szkoy peni przez 5 lat. Od 1992 roku dyrektorem Zespou Szk Ekonomicznych jest mgr Jerzy Jakubowski. Z inicjatywy dyrekcji naszej szkoy, w 1998 roku rozpoczto budow hali sportowej przy naszej szkole. W tym roku szkolnym 10 wrzenia, zostaa oddana do uytku nowa HALA SPORTOWA.