Projekt Leonardo da Vinci - Poza granicami liczb

http://beyondnumbers.eu/

W dniach 13 – 17 listopada 2012 roku grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoy uczestniczya w pierwszym spotkaniu grupy partnerskiej projektu ”Beyond Numbers and Borders: An Innovative Approach to Accountancy” w tureckim miecie Stambu. Gocia nas szkoa Pendik Ticaret Meslek Lisesi. W spotkaniu uczestniczyo cznie 9 krajów: Turcja (koordynator projektu), Francja, Bugaria, Rumunia, Portugalia, Niemcy, Grecja, Wochy i Polska.

W pierwszym dniu zajcia mielimy w szkole, gdzie partnerzy przedstawiali prezentacje o swoich krajach, miastach, szkoach i systemach edukacji. Po zajciach gospodarze zaprosili nas do tureckiej restauracji, gdzie moglimy skosztowa prawdziwych tureckich specjaów.

W czwartek zwiedzalimy Stambu, w którym mieszka okoo 13,5 mln ludzi. Mielimy okazj zobaczy:

- muzeum Hagia Sofia, z VI wieku. Jest to koció Mdroci Boej przerobiony za czasów tureckich na meczet,  a od 1935 na muzeum. Na wiecie s tylko 3 kocioy z wiksz zamknit przestrzeni.

- Bkitny Meczet, który zbudowany zosta w 1609 – 1616 roku. Jest to najwikszy i najbardziej wystawny meczet miasta.

- podziemne cysterny na wod. Jest to najwiksza z szedziesiciu cystern zbudowanych w Stambule w czasach bizantyjskich. Do podtrzymania stropu uyto kolumn z wielu rzymskich budowli. 366 kolumn podpiera sklepienie, sprawiajc wraenie lasu kolumn. Jako podstawy do dwóch kolumn uyto paskorzeb gowy meduzy.

- wie Galata. Liczy 61 metrów. Staa w tym miejscu ju w V wieku. Obecna forma pochodzi z 1348 roku. Zbudowana bya jako cz muru obronnego. W czasach osmaskich byo to wizienie, magazyn, latarnia morska, stranica.

- Kryty Bazar. W czasach Bizantyjskich by tu targ, Turcy po zdobyciu Konstantynopola zbudowali tutaj hal dla jubilerów i antykwariuszy. W nastpnych latach Bazar rozrasta si. Po kadym trzsieniu ziemi i poarze Bazar odnawiano i rozbudowywano. Zajmuje on powierzchni 3) hektarów, na 80 uliczek, okoo 3500 sklepików. Byo to równie centrum finansowe i ekonomiczne. Zawierano tu transakcje bankowe i giedowe. Do poowy XIX wieku byo to centrum handlu niewolnikami.

W pitek pracowalimy dalej w szkole. Przed poudniem ogldalimy lekcj rachunkowoci, suchalimy wykadu o rachunkowoci i wybieralimy logo projektu. Po lunchu uczniowie pracowali nad sownikiem ekonomicznym w jzyku angielskim. W godzinach popoudniowych odwiedzilimy now szko ekonomiczn, a po powrocie planowalimy dalsz wspóprac na kolejne spotkania.

Wyjazd 1 - Turcja - http://zse.com.pl/show/id/600
Wyjazd 2 - Francja - http://zse.com.pl/show/id/694
Wyjazd 3 - Portugalia - http://zse.com.pl/show/id/727
Wyjzad 4 - Rumunia - http://zse.com.pl/show/id/735
Wyjzad 5 - Grecja - http://zse.com.pl/show/id/763

Wyjzad 6 - Niemcy -
http://zse.com.pl/show/id/844
Leonardo Da Vinci w Polsce - http://zse.com.pl/show/id/877
Wyjzad 8 - Bugaria -
http://zse.com.pl/show/id/927
Wyjzad 9 - Wochy -
http://zse.com.pl/show/id/940

Tags