O Nas W Mediach

ROK SZKOLNY 2017/2018

wiatowy dzie przedsiebiorczoci w Ekonomiku

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Luty 2017

 

 

 

 

Pozna, 19.12.2016

Gazeta Kociewska, 2 listopada 2016

Dziennik Batycki, 4 listopada 2016

Dizennik Kociewski - 07 padziernika 2016

ROK SZKOLNY 2015/2016

Gazeta Kociewska - 14 padziernika 2015

Tygodnik Express Kociewski - 06 padziernika 2015

ROK SZKOLNY 2014/2015

Wieci z Kociewia

Dziennik Batycki

Wieci z Kociewia 7 maj 2015

wn

Dziennik Batycki

a

Gazeta Kociewska 15 kwiecie 2015

w

STYPENDIA UFUNDOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW

s

Studniówka 2015 - Zamek w Gniewie

bal

s

Z pasj do poezji Karola Wojtyy

p

IX Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczoci Karola Wojtyy

q

Utalentowani Logistycy

2

Recytowali wiersze witego WIECI Z KOCIEWIA

w

 

iwona2

Konkurs Wojtya

Karol Wojtya Konkurs

nadanie imienia

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Dziennik Kociewski (28 lutego 2014)

Wieci Z Kociewia (7 - 13 listopada 2013)

Wieci Z Kociewia (7 - 13 listopada 2013)

,,Pielgrzym", Nr 23, padziernik 2013.

Gazeta Kociewska - 30 padziernika 2013


Gazeta Kociewska - 23 padziernika 2013

 

 

 

 

Gazeta Kociewska - 09 padziernika 2013

Gazeta Kociewska - 09 padziernika 2013

ROK SZKOLNY 2012/2013

Gazeta Kociewska - 16 stycze 2013

Gazeta Kociewska - 16 stycznia 2013

(17 grudnia 2012)

(17 grudnia 2012)

(12 grudnia 2012)

Artyku ,,Sukcesy modego poety” w ,,Gazecie Kociewskiej”.

 

(05.12 2012) Artyku w "Gazecie Modych"

(29.11.-05.12 2012)

Artyku w ,,Wieciach z Kociewia” o udziale ucznia naszej szkoy  Dawida Winiarskiego w spotkaniu Kawiarenki pod gwiazdami. Tytu artykuu: ,,Pod gwiazdami z pierdo”.

 

(30 listopad 2012)

Artyku pt. ,,Recytowali utwory Karola Wojtyy” w ,,Starogardzkim Ratuszu” o przebiegu i wynikach VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy.

(11-12 listopad 2012)

Artyku w pimie katolickim ,,Pielgrzym” na temat zorganizowanego w Zespole Szkó Ekonomicznych  VII Powiatowego  Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy. Tytu artykuu: Wraliwi na poezj (Ewa Balcerzak). 

(listopad 2012)

Informacja w ,,Gosie Powiatowym” o sukcesie gimnazjalistki ze Smtowa Granicznego na VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Twórczoci Karola Wojtyy, który odby si w Zespole Szkó Ekonomicznych. Tytu artykuu: Sukces naszej gimnazjalistki.

(31 padziernika 2012) 

Artyku w ,,Gazecie Kociewskiej” z dnia 31 padziernika o uroczystoci wrczenia odznacze  nauczycielkom  Zespou Szkó Ekonomicznych z okazji Dnia Edukacji. Tytu artykuu:  Nauczyciele  z pasj nagrodzeni”

(31 padziernika 2012)

Artyku w ,,Gazecie Kociewskiej” z dnia 31 padziernika o organizowanym w Zespole szkó Ekonomicznych VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Twórczoci Karola Wojtyy. Tytu artykuu ,,Uczcili pami Papiea sowem i piewem”

(18 padziernik 2012

Nagranie w Radiu Gos zapowiadajce VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczoci Karola     Wojtyy. Informacje przekazaa organizatorka konkursu Ewa Balcerzak.     

(17 padziernik 2012)

Artyku w ,,Gazecie Kociewskiej” z dnia 17 padziernika zapowiadajcy VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczoci Karola Wojtyy odbywajcy si w Zespole Szkó Ekonomicznych 26 padziernika. Tytu artykuu: Modzi uczcz pami Jana Pawa II.

(10 padziernik 2012)

Artyku w ,,Gazecie Kociewskiej” z dnia 10 padziernika na temat realizowanego przez modzie Zespou Szkó Ekonomicznych wspólnie z modzie  Hildegardisschule z Münster (Niemcy) kolejnego midzynarodowego projektu. Tytu artykuu: Wrócili z Niemiec z nowymi dowiadczeniami.

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

1. (11 padziernik 2011)
Informacja dla Radia Gos na temat VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy

2. (11 padziernik 2011)
Artyku w Gazecie Kociewskiej z dnia 12.10.2011. o VI edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy pt. „Okazja do uczczenia pamici Ojca witego”

3. (11 padziernik 2011)
Artyku w Gazecie Kociewskiej z dnia 19.10.2011. VI edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy pt. „Poezja Karola Wojtyy na ustach uczniów”

4. ( 26 padziernik 2011)
Artyku pt. ,,Poezja Wojtyy przyciga modych”  z dnia 26.10.2011 w ,, Gazecie Kociewskiej” o odbywajcych si w Zespole Szkó Ekonomicznych Powiatowych Konkursach Recytatorskich Karola Wojtyy.

5. (02 listopada 2011)
Artyku pt. ,, By tego dnia wród nas” z dnia 02.11.2011 w ,, Gazecie Kociewskiej” o odbywajcym si  28 padziernika w Zespole Szkó Ekonomicznych  VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Karola Wojtyy.

6. (13listopada 2011)
Artyku pt. ,,Recytowali poezj Karola Wojtyy” z dnia 13 i 20.11.2011 w ,,Pielgrzymie” – dwutygodniku sprawujcym patrona medialny nad konkursem o odbywajcym si  28 padziernika w Zespole Szkó Ekonomicznych  VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Karola Wojtyy. (Ewa Balcerzak)

7. (18 listopada 2011)
Artyku ,,VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Karola Wojtyy” w Biuletynie Informacyjnym Urzdu Miasta ,,Starogardzki Ratusz” z dnia18 .11.11. o wynikach konkursu, nad którym patronat honorowy sprawowa prezydent Edmund Stachowicz.

ROK SZKOLNY 2009/2010


1. (28 wrzenia 2009)
Informacja w Radio Gos na temat IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy (Ewa Balcerzak i Aleksandra Adamiak)

2. ( 9 padziernika 2009)
Informacja w Starogardzkim Ratuszu o planowanym wyjedzie uczniów Zespou Szkó Ekonomicznych do Diepholz.

3. (30 padziernika 2009)
Artyku w Biuletynie Samorzdowym Powiatu Starogardzkiego na temat IV POWIATOWEGO KONKURSY RECYTATORSKIEGO TWÓRCZOSCI KAROLA WOJTYY
(Ewa Balcerzak i Aleksandra Adamiak)

4. (padziernik)
Informacja o konkursie poezji Karola Wojtyy w „Pielgrzymie”, dwutygodniku diecezji pelpliskiej

5. (16 padziernika - 30 padziernika)
Relacja z IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyy w Radiu Gos

5. (23 listopada 2009)
„Papieska poezja” - krótki artyku w „Ratuszu” o organizowanym w Zespole Szkó Ekonomicznym konkursie recytatorskim twórczoci Karola Wojtyy
(Ewa Balcerzak i Aleksandra Adamiak)

6. (27 listopada)
Relacja z wieczoru autorskiego z poet Janem Majewskim w Bibliotece Publicznej. Uczennice Janina Szewiel i Katarzyna Górecka recytoway wiersze poety. ( Artyku Spotkanie z poet niezomnym w Panoramie Kociewia)

7. (4 grudnia)
Poetyckie spotkania” - informacja na temat wieczoru autorskiego pana Jana Majewskiego ukazaa si w „Ratuszu”. Podczas spotkania uczennice Janina Szewiel i Katarzyna Górecka recytoway wiersze poety (opiekunowie i uczestniczki spotkania polonistki: Aleksandra Adamiak, Ewa Balcerzak)

8. (30 padziernika 2009 r.)
 „Komentarz Poezja to wielka pani, której trzeba si cakowicie powici” - artyku w  Biuletynie Samorzdowym na temat IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy, który odby si w Zespole Szkó Ekonomicznych 16 padziernika ( Ewa Balcerzak, Aleksandra Adamiak)

9. (15 listopad 2009 r.)
Artyku Nowa oferta edukacji ustawicznej na Kociewiu w Przegldzie Owiatowym (Dwutygodnik „Solidarnoci” Pracowników Owiaty i Wychowania o realizowanym w Zespole Szkó Ekonomicznych projekcie, którego celem jest podniesienie jakoci i dostpnoci oferty edukacyjnej wybranych placówek województwa pomorskiego.

10. (16 kwietnia 2010r.)
Informacja w Starogardzkim Ratuszu o uroczystoci obchodów 70 rocznicy mordu Katyskiego oraz upamitnienia ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleskiem, w której braa udzia licznie zgromadzona modzie naszej szkoy.

11. (09 czerwca 2010r.)
Artyku w "Gazecie Kociewskiej" na temat wizyty Starogardzian w miecie partnerskim Diepholz.

 

12. (05 listopada 2010r.)

Artyku w „Dzienniku Batyckim” o organizowanym  w Zespole Szkó Ekonomicznych V Powiatowym Konkursie Recytatorskim Twórczoci Karola Wojtyy.

13. (12 listopada 2010r.)

Informacja w ,,Biuletynie Samorzdowym” na temat V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy organizowanego w Zespole Szkó Ekonomicznych (Ewa Balcerzak, Aleksandra Adamiak)

14. (12 listopada 2010r.)

Artyku w ,,Biuletynie Samorzdowym” o obchodzonym przez Zespó Szkó Ekonomicznych Jubileuszu 50-lecia.

15. (18 listopada 2010r.)

Informacja w ,,Starogardzkim Ratuszu” o organizowanym V Powiatowym Konkursie Recytatorskim Twórczoci Karola Wojtyy.

ROK SZKOLNY 2008/2009


1. (strona http://www.hildegardisschule.de)
Ekonomik startuje do wymiany ze szko w Munster- pt: „Hildegardisschule startet einen Austausch mit einer Partnerschule in Polen”(T. Burczyk, Z. Sobecki, A. Adamiak, E. Balcerzak, M. wieczkowska)

2. (29 wrzenia 2008)
„Panorama Kociewia” artyku dotyczcy wspópracy midzynarodowej pt.: „Nowy projekt w „starogardzkim ekonomiku”: (T. Burczyk, Z. Sobecki, A. Adamiak, E. Balcerzak, M. wieczkowska)

3. (6 padziernika 2008)
Udzielenie wywiadu dla Radia Gos - Moje wspomnienia o ojcu witym zwizane z dniem wyboru na papiea (A.Adamiak, S. Brandt, L. Godycki)

4. (29 padziernika 2008)
Gazeta Kociewska Artyku na temat III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy pt: „Sowa wymagajce skupionej lektury...” , ( A. Adamiak, E. Balcerzak)

5. (31 padziernika 2008)
Panorama Kociewia Artyku na temat III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy pt: „Pami jest cigle ywa” , A. Adamiak, E. Balcerzak

6. (26 padziernika)
Informacja w Radiu Gos na temat III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy, (E. Balcerzak, A. Adamiak, T. Burczyk)

7. (4 listopada 2008)
Udzielenie wywiadu dla Radia Gos na temat: „Czym jest dla mnie ojczyzna...?” (E. Balcerzak. A. Adamiak, S. Brandt)

8. (14 listopada 2008)
artyku na temat III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy w gazetce Starostwa Powiatowego,( A. Adamiak, E. Balcerzak)

9. (padziernik/listopad 2008)
artyku w „Pielgrzymie” na temat III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczoci Karola Wojtyy, (A. Adamiak, E. Balcerzak)

10. (7 listopada 2008r.)
Panorama Kociewia; „E- szkoa atakuje; Technologia informacyjna w naszym otoczeniu”. Wywiadu do gazety udzieli pan dyrektor Tadesz Burczyk, mówic o wprowadzeniu nowego systemu „podawania informacji” w naszej szkole poprzez monitory, potocznie nazywane „telewizj”.

 

ROK SZKOLNY 2007/2008


1. (7 lutego 2008)
Artyku o ZSE w niemieckiej prasie „DIEPHOLZERZEITUNG” na temat wizyty modziey naszej szkoy w Diepholz w celu realizacji projektu „Ausgraben- Eingraben” pt: „Gesucht: Gastgeber fur junge Polen” (A. Adamiak, E. Balcerzak, E. Paszkiewicz, M. Moritz)

2. (1 kwietnia 2008)
Artyku o wspópracy i wizycie uczniów ZSE w Diepholz; wspópraca Polski z Niemcami i Francj, artyku pt.: „Schuler aus Polen, Frankreich und Detschland pflanzen 210 Baume”....w „Diepholzerzeitung” ,(A. Adamiak, E. Balcerzak)

3. (maj 2008)
Artyku w Starogardzkim Ratuszu nr 10(25)2008 - 10-Lecie Partnerstwa miast Starogard Gd.- Diepholz- Stowarzyszenie Partnerskie wspiera inicjatywy podjte przez panie: Aleksandr Adamiak (sekretarza Stowarzyszenia) i Ew Balcerzak (czonkini Stowarzyszenia), które swoim zaangaowaniem promuj Zespó Szkó Ekonomicznych w regionie Starogardu Gd., Kociewia i Europy.

4. (4 czerwca 2008)
„Wieci z Kociewia”  - artyku pt.: „Ptaki, symbole przyjani” - 10-lecie podpisania Aktu Partnerstwa pomidzy Starogardem Gd. a Diepholz; Rok 2008 ogoszono rokiem przyjani polsko- niemieckiej... ( A. Adamiak, E. Balcerzak)

5. (3 czerwca 2008)
Artyku w „Diepholzerzeitung” pt: „Ferundschaft uber Grenzen hinweg”, wizyta goci z Niemiec w ZSE: „Tanzen auf dem Schulflur - „Okonomische Gesamtschule und BBZ Diepholz vereinbarten Zusammenarbeit (T. Burczyk, Z. Sobecki, A. Adamiak, E. Balcerzak, M. wieczkowska)

 

Tags