AUTOMATYCZNA STACJA POGODOWA I meteo ZAPYLENIA POWIETRZA

Pomiar pyłów PM10 i PM2.5 czujniki VIDIAQ NV16Cp i NV16Cp1

 

UWAGA! Prezentowane dane mają charakter poglądowy, służą przede wszystkim celom edukacyjnym.

 

Prosimy podchodzić z dużą ostrożnością do prezentowanych danych chwilowych dotyczących PM10 i PM2.5

Zachwianie odczytów chwilowych może być spowodowane przez normalne funkcjonowanie szkoły.

 

Kontakt: reszka@zse.com.pl

 

Skala barwna dla polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)

 

   

Jakość powietrza

PM10

Bardzo zły

> 200 µg/m3

Zły

141 - 200 µg/m3

Dostateczny

101 - 140 µg/m3

Umiarkowany

61 - 100 µg/m3

Dobry

21 - 60 µg/m3

Bardzo dobry

0 - 20 µg/m3
 

PM 2.5

> 120 µg/m3

85 - 120 µg/m3

61 - 84 µg/m3

37 - 60 µg/m3

13 - 36 µg/m3

0 - 12 µg/m3

Mapa przedstawia PM 2.5

PUNKTY POMIAROWE - POWIAT STAROGARDZKI
ul.Sobieskiego 6 | ul. Ignacego Paderewskiego 11 | szkolna 6 Owidz | ul. Kociewska 7 Skórcz

Odczyt co około 15 minut. Czujka ok. 2,5m nad ziemią.

 

     

Wykres za ostatnie 24 godziny
(jest to mediana dla pełnych godzin z 4 pomiarów)
skala barwna dla
polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)

Zegary pokazują stan chwilowy

 Stan chwilowy za 3h

12 ostatnich odczytów

   

    wskaźnik % PM10  100%=400µg/m3:

     wartości do 50% - powietrze dostateczne;

      50-75% - powietrze złe;

      75-100% powietrze bardzo złe

 

    wskaźnik % PM2.5  100%=200µg/m3:

     wartości do 50% - powietrze dostateczne;

      50-75% - powietrze złe;

      75-100% powietrze bardzo złe