Jubileusz 50-lecia Zespo硊 Szk蟪 Ekonomicznych

Nauczyciele, Pracownicy, Absolwenci,  Rodzice i Spo砮czno舵 Uczniowska

22 pa糳ziernika 2010r. by dniem szczególnym, tego dnia obchodzili秏y Jubileusz  50-lecia szko硑.  Otrzymali秏y wiele 縴cze i gratulacji. Obecno舵 Absolwentów w murach szko硑 potwierdza, 縠 szko砤 odgrywa wa縩 rol w 縴ciu ka縟ego cz硂wieka.

 Dzi阫uj Nauczycielom, Pracownikom szko硑, Rodzicom i  Spo砮czno禼i Uczniowskiej za wspólne przygotowanie uroczysto禼i. To wszystko, co by硂,  nie mog硂 zaistnie bez wysi砶u i ogromnego zaanga縪wania.

 Swoje podzi阫owania kieruj tak縠 do Absolwentów - za udzia,wspó硂rganizacj  uroczysto禼i,  przyjazn atmosfer i  縴czliwo舵.

 

Dyrektor Szko硑

Tadeusz Burczyk 

>

 galeria >>>