Zestaw podr阠znik體 na nowy rok szkolny 2018 / 2019

Lista podr阠zników obowi眤uj眂ych w roku szkolnym 2018/2019

Kszta砪enie ogólne

Technik ekonomista

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik obs硊gi turystycznej - dla uczniów klas: 1, 2 i 4

Technik analityk

Technik automatyk

 

SZKOLNE TARGI PODR蔆ZNIKÓW -  7. 09. 2018r.  (pi眛ek) godz. 10.25 - hala sportowa ZSE.

(Uczniowie b阣 mieli mo縧iwo舵 zakupienia podr阠zników po okazyjnych cenach od swoich starszych kolegów i kole縜nek)

AP

Tags