Konkurs Na Najlepsz Klas

Konkurs na najlepsz klas w roku szkolnym 2017/2018

1. Regulamin Konkursu na "Najlepsz Klas Roku" 2017-2018

2. Wyniki konkursu (frekwencja wrzesie 2017)

3.Wyniki konkursu (frekwencja padziernik 2017)

4.Zestawienie zbiorcze za okres IX-X 2017

5. Wyniki konkursu (frekwencja listopad 2017)

6. Zestawienie zbiorcze za okres IX-XI 2017

7. Wyniki konkursu (frekwencja grudzie 2017)

8. Zestawienie zbiorcze IX-XII 2017

9. Podsumowanie konkursu I pórocze 

10. Wyniki konkursu (frekwencja stycze 2018)

11. Zestawienie zbiorcze IX 2017 - I 2018

12. Wyniki konkursu (frekwencja luty 2018)

13. Zestawienie IX 2017 - II 2018

14. Wyniki konkursu (frekwencja marzec 2018)

15. Zestawienie zbiorcze IX 2017 - III 2018

16. Wyniki konkursu (frekwencja kwiecie 2018)

17. Zestawienie zbiorcze IX 2017 - IV 2018

18. Podsumowanie konkursu roku szkolny 2017-2018 klasy IV

19 Podsumowanie - Szkolny konkurs na „NAJLEPSZ  KLAS  ROKU” - Klasy I - III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARCHIWUM

 

 

Konkurs na najlepsz klas w roku szkolnym 2016/2017

1. Regulamin konkurs na najlepsz klas w roku szkolnym 2016/2017.

2. Wynik konkursu we wrzeniu 2016.

3. Wynik konkursu w padzierniku 2016.

4. Wyniki konkursu w listopadzie 2016r.

5. Wyniki konkursu w grudniu 2016r.

Zestawienie wyników konkursu - za okres IX - XII 2016

 

6 Wyniki konkursu w styczniu 2017r.

7. Wyniki konkursu w lutym 2017r.

8. Wyniki konkursu w marcu 2017r.

9. Zestawienie zbiorcze za okres IX.2016 - II.2017

10. Zestawienie zbiorcze za okres IX.2016 - III.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Archiwum

 

Konkurs na frekwencj klas w roku szkolnym 2015/2016

1. Regulamin konkurs na najlepsz klas w roku szkolnym 2015/2016.

2. Wynik konkursu we wrzeniu 2015.

3. Wyniki konkursu w padzierniku 2015.

4Wyniki konkursu w listopadzie 2015.

5. Wyniki konkursu w grudniu 2015.

6. Podsumowanie I pórocza.

7. Wyniki konkursu w styczniu 2016.

8. Wyniki konkursu w lutym 2016.

9. Wyniki konkursu w marcu 2016.

10. Wyniki konkursu w kwietniu 2016.

11. Wyniki konkursu w maju 2016.

12. Wyniki konkursu w czerwcu 2016.

13. Podsumowanie konkursu

Konkurs na frekwencj klas w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkurs na najlepsz frekwencj w roku szkolnym 2014/2015. 

1. Wyniki konkursu w lutym 2015

2. Wyniki konkursu w styczniu 2015

3. Wyniki konkursu w grudniu 2014.

4. Wyniki konkursu w listopadzie 2014.

5. Wyniki konkursu w padzierniku 2014.

6. Wynik konkursu we wrzeniu 2014.

 

Konkurs na frekwencj klas w roku szkolnym 2013/2014

1. Regulamin konkurs na najlepsz frekwencj w roku szkolnym 2013/2014. 
2. Wynik konkursu we wrzeniu 2013.
3. Wynik konkursu w padzierniku 2013.
4. Wynik konkursu w listopadzie 2013.

5. Wynik konkursu w grudniu 2013.
6. Wynik konkursu w styczniu 2014.
7. Wynik konkursu w lutym 2014.
8. Wynik konkursu w marcu 2014.
9.
PODSUMOWANIE KONKURSU NA NAJLEPSZ FREKWENCJ.

 

 

 

 

Konkurs na frekwencj klas w roku szkolnym 2012/2013

1. Regulamin konkurs na najlepsz frekwencj w roku szkolnym 2012/2013.
2. Wynik konkursu we wrzeniu 2012.
3. Wynik konkursu w padzierniku 2012.
4. Wynik konkursu w listopadzie 2012.
5. Wynik konkursu w grudniu 2012.
6. Wyniki konkursu w styczniu 2013.
7. Wyniki konkursu w lutym 2013.
8. Wyniki konkursu w marcu 2013.

 

 

 

Konkurs na frekwencj klas w roku szkolnym 2011/2012

1. Regulamin konkurs na najlepsz frekwencj w roku szkolnym 2011/2012.
2. Wynik konkursu we wrzeniu 2011.
3. Wyniki konkursu w padzierniku 2011.

4. Wyniki konkursu w listopadzie 2011.
5. Wyniki konkursu w grudniu 2011.
6. Wyniki konkursu w styczniu 2012.
7. Wyniki konkursu w lutym 2012.
8. 
Wyniki konkursu w marcu 2012.
9Wyniki konkursu w kwietniu 2012.
10. Wyniki konkursu w maju 2012.
11.
PODSUMOWANIE KONKURSU NA NAJLEPSZ FREKWENCJ.

PODSUMOWANIE KONKURSU NA NAJLEPSZ FREKWENCJPODSUMOWANIE KONKURSU NA NAJLEPSZ FREKWENCJ

Tags