E-Learning w Zespole Szkó Ekonomicznych

  1. Szkolna Platforma Edukacyjna SPE (uczniowie loguj si swoim loginem z dziennika elektronicznego), http://www.platforma.librus.pl.

  2. Platforma dla przedmiotów zawodowych http://elearningckupomorze.eduportal.pl

  3. Platforma dla zawodu Technik Logistyk. http://www.laboratoria.wsl.com.pl/

  1. Platforma dla zawodu Technik Informatyk