Egzaminy zawodowe

EGZAMINY SESJA CZERWIEC / LIPIEC 2018

ETAP PISEMNY

Data

Godzina

Kwalifikacja

Czas trwania egzaminu

19.06.2018

8.00

A.18

60 min.

T.09

60 min.

A.35

60 min.

A.68

60 min.

10.00

A.30

60 min.

E.12

60 min.

12.00

A.31

60 min

A.64, A.36

60 min.

E.13

60 min.

14.00

A.26

60 min.

E.14

60 min.

A.65

60 min.

ETAP PRAKTYCZNY

Data

Godzina

Kwalifikacja

Czas trwania egzaminu

25.06.2018

8.00

A.26

120 min.

12.00

A.26

120 min.

16.00

A.26

120 min.

9.00

A.36

180 min.

26.06.2018

9.00

A.28; A.31

120 min.

9.00

A.68

180 min.

9.00

T.13

150 min.

13.00

A.32

120 min.

13.00

A.64

180 min.

13.00

T.14

150 min.

16.00

A.30

120 min.

28.06.2018

8.00

E.14

150 min.

12.00

E.14

150 min.

9.00

A.35

180 min.

15.00

A.35

180 min.

29.06.2018

9.00

A.35

180 min.

15.00

A.35

180 min.

9.00

A.65

180 min.

15.00

A.65

180 min.

 
 
Archiwum >>EGZAMINY W ZAWODZIE SESJA STYCZE/LUTY 2018

kwalifikacja

cz

data egzaminu

godz. egzaminu

A.18

praktyczna

2018-01-22

8:00

A.18

praktyczna

2018-01-22

12:00

A.22

pisemna

2018-01-11

12:00

A.22

praktyczna

2018-01-15

9:00

A.22

praktyczna

2018-01-15

15:00

A.26

praktyczna

2018-01-19

8:00

A.27

pisemna

2018-01-11

12:00

A.27

praktyczna

2018-01-16

9:00

A.27

praktyczna

2018-01-16

15:00

A.28

pisemna

2018-01-11

10:00

A.28

praktyczna

2018-01-10

9:00

A.29

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.30

praktyczna

2018-01-10

16:00

A.31

praktyczna

2018-01-10

9:00

A.32

pisemna

2018-01-11

14:00

A.32

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.35

pisemna

2018-01-11

10:00

A.35

praktyczna

2018-01-18

9:00

A.36

pisemna

2018-01-11

12:00

A.36

praktyczna

2018-01-17

9:00

A.36

praktyczna

2018-01-17

15:00

A.36

praktyczna

2018-01-18

9:00

A.36

praktyczna

2018-01-18

15:00

A.64

pisemna

2018-01-11

12:00

A.64

praktyczna

2018-01-10

13:00

A.65

pisemna

2018-01-11

14:00

A.65

praktyczna

2018-01-15

9:00

E.12

pisemna

2018-01-11

10:00

E.12

praktyczna

2018-02-16

12:00

E.13

pisemna

2018-01-11

12:00

E.13

praktyczna

2018-02-16

8:00

E.14

pisemna

2018-01-11

14:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

8:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

12:00

E.14

praktyczna

2018-01-15

16:00

T.13

praktyczna

2018-01-10

9:00

T.14

pisemna

2018-01-11

12:00

T.14

praktyczna

2018-01-10

13:00

Z.13

praktyczna

2018-01-10

13:00

 ARCHIWUM

EGZAMINY W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC 2017

kwalifikacja

cz

data egzaminu

godz egzaminu

A.18

pisemna

2017-06-20

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-26

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-27

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

8:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

12:00

A.18

praktyczna

2017-06-28

16:00

A.18

praktyczna

2017-06-29

8:00

A.26

pisemna

2017-06-20

14:00

A.26

praktyczna

2017-06-30

8:00

A.26

praktyczna

2017-06-30

12:00

A.28

pisemna

2017-06-20

10:00

A.30

pisemna

2017-06-20

10:00

A.31

pisemna

2017-06-20

12:00

A.32

pisemna

2017-06-20

14:00

A.35

pisemna

2017-06-20

8:00

A.35

praktyczna

2017-06-22

9:00

A.35

praktyczna

2017-06-22

15:00

A.35

praktyczna

2017-06-29

9:00

A.35

praktyczna

2017-06-29

15:00

A.36

pisemna

2017-06-20

12:00

A.36

praktyczna

2017-06-24

9:00

A.64

pisemna

2017-06-20

10:00

A.65

pisemna

2017-06-20

14:00

A.65

praktyczna

2017-06-22

9:00

A.65

praktyczna

2017-06-22

15:00

E.12

pisemna

2017-06-20

10:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

8:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

12:00

E.12

praktyczna

2017-06-28

16:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

8:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

12:00

E.12

praktyczna

2017-06-29

16:00

E.13

pisemna

2017-06-20

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-28

16:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

12:00

E.13

praktyczna

2017-06-29

16:00

E.13

praktyczna

2017-06-30

8:00

E.13

praktyczna

2017-06-30

12:00

E.14

praktyczna

2017-06-27

8:00

T.09

pisemna

2017-06-20

8:00

T.09

praktyczna

2017-06-26

9:00

T.09

praktyczna

2017-06-26

15:00

T.09

praktyczna

2017-06-27

9:00

T.09

praktyczna

2017-06-27

15:00

T.13

pisemna

2017-06-20

8:00

Szczegóowy plan egzmainów w harmonogramie zdajcych

 

 
EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA  STYCZE / LUTY 2017

kwalifikacja

cz

data egzaminu

godz. egzaminu

zdajcych

A.22

pisemna

2017-01-12

10:00

17

A.22

praktyczna

2017-01-17

9:00

9

A.22

praktyczna

2017-01-17

15:00

8

A.26

pisemna

2017-01-12

12:00

2

A.26

praktyczna

2017-01-17

8:00

7

A.27

pisemna

2017-01-12

10:00

16

A.27

praktyczna

2017-02-01

9:00

9

A.27

praktyczna

2017-02-01

15:00

7

A.29

pisemna

2017-01-12

10:00

17

A.30

pisemna

2017-01-12

8:00

2

A.32

pisemna

2017-01-12

14:00

33

A.35

pisemna

2017-01-12

8:00

1

A.35

praktyczna

2017-01-17

9:00

2

A.36

pisemna

2017-01-12

12:00

34

A.36

praktyczna

2017-01-26

9:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-26

15:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-27

9:00

9

A.36

praktyczna

2017-01-27

15:00

7

A.65

pisemna

2017-01-12

12:00

10

A.65

praktyczna

2017-01-27

9:00

9

A.68

pisemna

2017-01-12

8:00

1

E.12

pisemna

2017-01-12

8:00

3

E.12

praktyczna

2017-02-01

8:00

6

E.13

praktyczna

2017-02-05

8:00

6

E.14

pisemna

2017-01-12

14:00

32

E.14

praktyczna

2017-01-26

8:00

12

E.14

praktyczna

2017-01-26

12:00

12

E.14

praktyczna

2017-01-26

16:00

9

T.09

pisemna

2017-01-12

8:00

1

T.09

praktyczna

2017-02-10

9:00

6

T.09

praktyczna

2017-02-10

15:00

2

T.14

pisemna

2017-01-12

10:00

16

A.18

praktyczna

2017-01-27

8:00

3

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r. w sprawie materiaów i przyborów pomocniczych, z których mog korzysta zdajcy w czci praktycznej egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie w sesji stycze - luty 2017r.

 


ARCHIWUM

EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA  CZERWIEC / LIPIEC 2016

 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stara formua) (absolwenci z lat ubiegych)

 

EGZAMIN W ZAWODZIE SESJA STYCZE / LUTY 2016

HARMONOGRAM CZʦI PISEMNEJ

* 14 STYCZE 2016 ROKUSzczegóy:

A.22 – Prowadzenie dziaalnoci handlowej

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepywu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 – Zarzdzanie rodkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych  

A.68 – Obsuga klienta w jednostkach administracji  

E.12 – Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urzdze peryferyjnych  

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

A.29 – Obsuga klientów i kontrahentów  

A.36 – Prowadzenie rachunkowoci  

T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda usug turystycznych  

A.26 – Sprzeda produktów i usug reklamowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepywu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych  

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

(szczegóowy harmonogram na tablicy informacyjnej)
HARMONOGRAM CZʦI PRAKTYCZNEJ

Od 15 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.

A.28 – Organizacja i nadzorowanie transportu

T.13 – Planowanie i realizacja imprez i usug turystycznych

A.31 – Zarzdzanie rodkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepywu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda usug turystycznych

A.29 – Obsuga klientów i kontrahentów

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepywu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

A.26 – Sprzeda produktów i usug reklamowych

A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.36 – Prowadzenie rachunkowoci

A.36 – Prowadzenie rachunkowoci

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

A.22 – Prowadzenie dziaalnoci handlowej

Szczegóowy harmonogram jest dostpny na tablicy informacyjnej / EGZAMINY ZAWODOWE /


Rok szkolny 2015/2016

Próbne egzaminy zawodowe w klasach IV

Kwalifikacja

Termin

A.22 – klasa 4 Tch

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.36 – klasa 4 Ta i 4 Tbe

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.27 – klasa 4 Tbr

27/11/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

T.14 – klasa 4 Tct

01/12/2015 cz. teoretyczna i praktyczna

A.32 - logistyk

26.10.2015 cz. teoretyczna

A.32 - logistyk

30.10.2015  cz. praktyczna

A.29- spedytor

26.10.2015 cz. teoretyczna

A.29- spedytor

30.10.2015  cz. praktyczna

E.14- informatyk

23.10.2015  cz. teoretyczna

E.14- informatyk

28.10.2015   cz. praktyczna

 

Egzaminy potwierdzajce kwalifikacje w zawodzie  

Sesja 1-  2016r.

Stycze – luty

 • pisemny 14.01. 2016r.
 • praktyczny dokumentacja 15.01.2016r.
 • dk, w, wk 
  od 16.01. do 26.02.2016r.

Sesja 2 - 2016r.

Maj – lipiec

 • pisemny 17.06.2016r.
 • praktyczny dokumentacja (dk) 23.06.2016r.
 • dk, w, wk
  od  30.05  do  4.07.2016r

Sesja 3 - 2016r.

sierpie – padziernik

 • pisemny 6.10.2016r.
 • praktyczny dokumentacja (dk) 11.10.2016r.
 • (dk, w, wk)
  od  6.09 – 17.10.2016r.

Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe –

Absolwenci z poprzednich lat

Pisemny:

 • 20.06.2016r.  godz. 12.00

praktyczny :

 • 21-22.06.2016r.

 

 1. Wyniki egzaminów zawodowych-klasy IV- czerwiec 2015.

TERMINY  SPOTKA Z PRACODAWCAMI

Plan  rozwijania wspópracy z pracodawcami w roku szkolnym 2014-2015

A.  Spotkania z pracodawcami

 1. 1.      Udzia  pracodawców w uroczystoci wrczenia  szkole   sztandaru Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich -13.09.2014
 2. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami – przedstawicielami  banków i firm ubezpieczeniowych , firm handlowych, urzdu skarbowego -  23.10.2014
 3. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm produkcyjnych i transportowych -   19.11.2014
 4. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm informatycznych  10.12.2014
 5. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm  turystycznych - 05.03.2015
 6. Zorganizowanie spotkania z pracodawcami  firm i agencji reklamowych 29.04.2015

B.   Zawarcie nowych porozumie  o wspópracy z pracodawcami

C.   Rozwijanie  wspópracy z Pastwow Wysz Szko Zawodow w Elblgu wg ustale wynikajcych z zawartej umowy o wspópracy- udzia modziey klas maturalnych w organizowanych wykadach na uczelni  

E.  Biece kontakty z pracodawcami w zakresie kontroli praktyk uczniowskich

F.  Zapraszanie pracodawców na spotkania z modzie w czasie lekcji w celu uatrakcyjnienia edukacji np. bankowej, ubezpieczeniowej ,finansowej , dotyczcej rynku pracy itp.

G. Organizowanie wycieczek przedmiotowych do zakadów i instytucji.

 

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

Wspópraca

Uwagi

Spotkania z absolwentami.

Badanie losów absolwentów.

 

15.11.2014

Stanisawa Gb-Brandt

Wychowawcy klas maturalnych rocznika 2014-Sylwia Borzyszkowska, Karolina Szlachcikowska,Dorota Sutkowska, Wojciech Wardyn/Magorzata Rychlicka, Magorzata Dietrich, ukasz Krya

 

Opracowanie ulotek dla zawodów:

10.03.2015

Sawomir Reszka

v-ce dyrektor Andrzej Prabucki

 

Systematyczne modyfikowanie

i uzupenianie strony internetowej szkoy

Na bieco, cay rok szkolny

Stanisawa Gb-Brandt ukasz Kruczek,

 

 nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie apeli , uroczystoci szkolnych oraz organizatorzy konkursów , wycieczek i innych imprez szkolnych

 

Prowadzenie kroniki szkolnej

 

Na bieco, cay rok szkolny

Anna Piekarska

Stanisawa Gb-Brandt

 

Artykuy w prasie lokalnej i regionalnej

nt. dziaalnoci szkoy

Na bieco, cay rok szkolny

Stanisawa Gb-Brandt

Ewa Balcerzak, Sylwia Borzyszkowska oraz  nauczyciele organizujcy waniejsze imprezy i konkursy w szkole , poza szko oraz biorcy udzia w projektach

 

01. Praktyki zawodowe 2015 - artyku i zdjcia
02. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik ekonomista.
03. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik informatyk.
04. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik logistyk.
05. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik handlowiec.
06. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik spedytor.

06. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik obsugi turystycznej. 
08. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik organizacji reklamy.
09. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik administracji.
10. Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje w zawodzie - Technik bezpieczestwa i higieny pracy.