DORADZTWO  EDUKACYJNO – ZAWODOWE

 

Czym jest doradztwo edukacyjno-zawodowe?

S to czynnoci, które maj pomóc zainteresowanej osobie w osigniciu lepszego zrozumienia siebie samego (np. poznanie swoich mocnych stron) w odniesieniu do rodowiska pracy, po to, aby umoliwi tej osobie realistyczny wybór albo zmian kierunku ksztacenia, zatrudnienia lub te osignicie waciwego dostosowania zawodowego.

 

W jaki sposób mona korzysta z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole?

Midzy innymi w ramach zaj pozalekcyjnych, które odbywaj si w rody o godzinie 15:00 w gabinecie psychologa.

Jeli termin i godzina komu nie pasuje, moe w dowolnej chwili zgosi si do psychologa szkolnego i wyrazi ch uczestnictwa w zajciach – zostanie wtedy ustalony inny, dogodny termin.

 

Czego mona dowiedzie si w ramach zaj z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego?

Na przykad:

♦ pozna swoje skonnoci, preferencje zawodowe,
♦ rozpozna swoje mocne strony istotne dla funkcjonowania w rodowisku pracy,
♦ pozna swój styl uczenia si,

 

 

Poradnik "Kim jestem i kim mog si sta?"

 

Poradnik "Kim zostanie moje dziecko?"

 

Projekt "Kociewski Przyjaciel nauk i sztuk" 08 marca 2018

 

Projekt "Kociewski Przyjaciel nauk i sztuk" 01 kwietnia 2018