Rok 2015

Przetargi w roku 2015 w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim

Rok 2013

Starogard Gda駍ki: Dostawa energii elektrycznej obejmuj眂a us硊g kompleksow polegaj眂 na 秝iadczeniu us硊gi przesy砤nia lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzeda縴 energii elektrycznej do obiektów Zespo硊 Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim, ul. Sobieskiego 6

Numer og硂szenia: 473252 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

 

Rok 2012

Starogard Gda駍ki: Dostawa energii elektrycznej obejmuj眂a us硊g kompleksow polegaj眂 na 秝iadczeniu us硊gi przesy砤nia lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzeda縴 energii elektrycznej do obiektów Zespo硊 Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim, ul. Sobieskiego 6

Numer og硂szenia: 460442 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012