Prezentacje Multimedialne

  1. Prawa i obowizki ucznia.
  2. Papieros - patny zabójca.
  3. Gdzie szuka pomocy?
  4. JESTEM POKRZYWDZONY PRZESTPSTWEM I CO DALEJ?