Regulamin stypendium szkolnego


Regulamin szkolnych stypendiów za osignicia w nauce.

Stypendia - nagrody pienine ufundowane przez pracodawców - I pórocze 2014-2015

Nagrody ufundowane przez Pracodawców na zakoczenie roku szkolnego 2014-2015

Nagrody ufundowane przez Pracodawców na zakoczenie roku szkolnego 2015-2016

Nagrody ufundowane przez Pracodawców na pórocze 2016-2017

Nagrody ufundowane przez Pracodawców na zakoczenie roku szkolnego 2016-2017

Nagrody Starosty Starogardzkiego

Stypendyci Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Marszaka Województwa Pomorskiego

 

 

 

Tags