Czym jest?

Czym jest doradztwo edukacyjno-zawodowe?

 

S to czynnoci, które maj pomóc zainteresowanej osobie w osigniciu lepszego zrozumienia siebie samego (np. poznanie swoich mocnych stron) w odniesieniu do rodowiska pracy, po to, aby umoliwi tej osobie realistyczny wybór albo zmian kierunku ksztacenia, zatrudnienia lub te osignicie waciwego dostosowania zawodowego.

 

 

Czego mona dowiedzie si w ramach zaj z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego?

 

Na podstawie wypenionych ankiet czy kwestionariuszy, m. in.:

 

Dowiedzie si: