http://www.a-step-further.com

 1. Przystpienie do programu „Leonardo da Vinci.
 2. Zaproszenie uczniów do udziau w programie  „Leonardo da Vinci”.
 3. Spotkanie grupy partnerskiej – Daruvar Chorwacja w dniach 17-21.10. 2011r.
 4. Realizacja projektu - „A Step Further”
 5. Praca nad projektem
 6. Rozwijanie nowych kierunków wspópracy midzynarodowej w Ekonomiku
 7. Projekt Leonardo da Vinci w Zespole Szkó Ekonomicznych
 8. Projekt Leonardo da Vinci w Breicach w Sowenii.
 9. Projekt Leonardo da Vinci w Aksaray w Turcji
 10. Projekt Leonardo da Vinci w San Sebastian W Hiszpanii
 11. Sukces projektu Leonardo da Vinci ‘A Step Further’