Praktyki zawodowe

 

Praktyki zawodowe  2017-2018

Lp

Zawód- ilo

Ilo tygodni

Termin

klasa

1.      

Technik ekonomista - 2

04.06.-15 06. 2018- kraj, Wielka Brytania

 

II Ta 

3

Technik ekonomista - 4

4

21.05-01.06.2018- kraj

04.06.-15.06.2018-Wielka Brytania + grupa praktykujca w kraju

 

III Ta

4.

Technik obsugi turystycznej -4

4

07.05.-01.06. 2018- kraj

 

III Tb

5.      

Technik organizacji reklamy - 4

07.05.-01.06. 2018- kraj

 

III Tcr 

6.      

Technik handlowiec 4

07.05.-01.06. 2018- kraj

 

III Tch

7.

Technik logistyk - 4

07.05.-18.05. 2018- kraj

21.05- 01.06.2018- Wielka Brytania + grupa praktykujca w kraju

III Td 

8.      

Technik informatyk - 4

08.04- 21.04.2018 Wielka Brytania + grupa praktykujca w kraju

 14.05- 25.05. 2018- kraj

 III Ti

 

Zestawienie ocen z praktyk zawodowych        2016-2017

Lp.

Klasa

celujcy

Bardzo dobry

dobry

Nkl

rednia

 

RAZEM

uczniów

1.

II Ta

20

  8

2

--

5,60

30

2.

II Tb

21

12

--

--

5,63

33

3.

III Ta

25

  3

1

1

5,83

30

4.

III Tb

24

  5

--

--

5,83

29

5.

III Tc

24

  6

--

1

5,80

31

6.

III Td

17

15

--

--

5,53

32

7.

III Te

22

  9

--

--

5,71

31

8.

III Ti

22

  7

--

--

5,76

29

9.

RAZEM

175

65

3

2

5,71

245

Razem uczniów skierowanych na praktyki 245, z tego 243 klasyfikowanych , 2 uczniów nieklasyfikowanych.

rednia ocen wszystkich klas 5,71, najwysze rednie po 5,83 uzyskay klasy III ta oraz III tb

Praktyki zagraniczne - 59 uczniów:

Majorka  Hiszpania -16 uczniów

Lizbona Portugalia  -12 uczniów

Portsmouth Wielka Brytania - 30 uczniów

Wiede Austria -  1 uczennica

 

Migawki z praktyk zawodowych 2016/2017

 

 


REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

  1. Technik logistyk, Technik ekonomista – praktyki i praca w Wiedniu

  2. Praktyki zagraniczne uczniów -Hiszpania, Portugalia, Niemcy

  3. Informatycy zdobywaj kwalifikacje elektronika w FLEX w Tczewie

  4. Technik obsugi turystycznej na praktykach zawodowych na Majorce

  5. Spotkanie z pracodawcami brany turystycznej