POWIAT STAROGARDZKI zaprasza NAUCZYCIELI do udziau w projekcie:

Realizowanego w ramach Priorytetu III – Wysoka jako systemu owiaty Dziaanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó.

 

Nabór uczestników do projektu odbywa si od 08.10.2014 r. do 16.10.2014 r.
zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który jest dostpny na stronie internetowej.

  

Osoby zainteresowane proszone s o wypenienie formularza zgoszeniowego.


Wyniki zostan ogoszone do   24.10.2014    
 

 

Wszelkie informacje nt. projektu mona uzyska w Wydziale Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdaskim, ul. Kociuszki 17, III pitro, pok. 310, tel. (58) 76 73 579

 

Informacji udziela Natalia Wutrych – koordynator projektu. 

Warto zajrze: www.ore.edu.pl/wspieranie 

Rekrutacja do projektu odbywa si w poszczególnych szkoach i przedszkolach z terenu powiatu starogardzkiego.

 

INFORMACJA O REKRUTACJI
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa 
Owiadczenie o rezygnacji
Zgoda na przetwarzanie danych