Kadra Zespo硊 Szk蟪 Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim

 


Tadeusz Burczyk

Tadeusz Burczyk - Dyrektor Szko硑

nauczyciel chemii i przedmiotów informatycznych

Stanis砤wa Gl眀 - Brandt

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Andrzej Prabucki

Wicedyrektor Szko硑

nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych

 

Nauczyciele 2017 / 2018
Imi i nazwisko Specjalno舵
Monika Albrecht przedmioty z zakresu organizacji reklamy
Ewa Balcerzak j陑yk polski
Mariusz Be砪z眂ki przedmioty ekonomiczne
Lucyna Bieli駍ka-Sytek j陑yk polski
Sylwia Borzyszkowska j陑yk angielski
Tadeusz Burczyk chemia
Emilia Chilicka j陑yk angielski
Dorota Chrulska matematyka
El縝ieta Czaja przedmioty logistyczne
Joanna Czepirska j陑yk niemiecki
Beata Czerniejewska j陑yk niemiecki
El縝ieta Derecka matematyka
Ma砱orzata Dietrich przedmioty informatyczne
Tymoteusz Fularczyk przedmioty analityczne
Stanis砤wa G潮b-Brandt przedmioty ekonomiczne
Danuta G硂dek j陑yk polski
Ma砱orzata Graban j陑yk angielski
Iwona Grudzi駍ka pedagog
Zofia Sumczy駍ka historia sztuki
Aneta Janicka przedmioty ekonomiczne
Piotr Kami駍ki wychowanie fizyczne
Karolina Kodrycka wychowanie fizyczne
kasz Kry砤 przedmioty informatyczne
Ks. Andrzej Nalborski religia
Ks. kasz Benkowski religia
Ks. Krzysztof W阺ierski religia
Joanna Kurowska matematyka
Anna Grajewska przedmioty logistyczne
Beata Langowska przedmioty ekonomiczne
Katarzyna Ludwig matematyka
Marzena dczak j陑yk angielski
Grzegorz sakowski wychowanie fizyczne
Karol Macek przedmioty logistyczne
Ma砱orzata Maruszak j陑yk angielski
Maria Marczak j陑yk angielski zawodowy
Sandra Marrero-Miszker j陑yk hiszpa駍ki
Justyna Mate駅o j陑yk rosyjski
Margareta Moritz geografia, przedmioty tyrystyki
Alicja Negowska J陑yk polski
Dawid Niemczyk przedmioty turystyki
Ewa Pastwa przedmioty analityczne
Bo縠na Piechowska wychowanie fizyczne
Anna Piekarska j陑yk polski, bibliotekarz
Grzegorz Piwowarczyk przedmioty logistyczne
Andrzej Prabucki fizyka, przedmioty informatyczne
kasz Prusiecki j陑yk angielski
Aneta Rabczuk-Szarmach biologia, przedmioty tyrystyki
S砤womir Reszka przedmioty informatyczne
Robert P眂zek przedmioty informatyczne
Jaros砤w Kuli駍ki przedmioty informatyczne
Aleksandra Slosarska historia
Monika Spych psycholog
Dorota Sutkowska j陑yk angielski
Daniel Szczypior j陑yk angielski
Lucyna Szczypior przedmioty ekonomiczne
Karolina Szlachcikowska j陑yk niemiecki
Patryk S硂mski przedmioty analityczne i informatyczne
Dorota Sadowska wiedza o kulturze
El縝ieta Szulca przedmioty handlowe
Ma砱orzata ieczkowska j陑yk niemiecki
Iwona Walendzik wychowanie fizyczne
Wojciech Wardyn wiedza o spo砮cze駍twie, historia
Alicja W眘owska wychowanie fizyczne
Ma砱orzata Wiszniewska przedmioty ekonomiczne
Rafa Peta przedmioty analityczne
Pawe Olszowy przedmioty analityczne
Jaros砤w Kami駍ki przedmioty analityczne
Ewelina Jankowska przedmioty analityczne
E. Schwartz przedmioty analityczne

Tags