Departament Edukacji i Sportu Urzdu Marszakowskiego Województwa Pomorskiego realizuje projekt „ Pomorskie - dobry kurs na edukacj. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” , do celów promocyjnych projekt nosi nazw Zdolni z Pomorza.

Projekt Zdolni z Pomorza skierowany jest do najwybitniejszych uczniów naszego regionu. Statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Dlatego, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, Samorzd Województwa Pomorskiego zdecydowa o realizacji projektu, którego efektem ma by regionalny systemu wspierania uczniów uzdolnionych.

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadajcym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Model systemowego wspierania uczniów uzdolnionych oraz narzdzia, które zostan wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki bd mogy mie zastosowanie równie w innych dziedzinach.

 Dziaania skierowane do uczniów i nauczycieli:

  1. zajcia pozalekcyjne odbywaj si  w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego, które powstay w kadym powiecie ( zajcia pozalekcyjne z informatyki, fizyki  prowadzi p. ukasz Krya)
  2. spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyszych,
  3. obozy naukowe,
  4. indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
  5. konkursy,
  6. wsparcie stypendialne,
  7. warsztaty dla nauczycieli.