Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotka z rodzicami uczniów klas pierwszych

6 wrzesie 2018 rok (czwartek)

KLASA

WYCHOWAWCA

sala

1Ta

Iwona Walendzik

19

1Tb

Margareta Moritz

09

1TL

Mariusz Beczcki

12

1TE

Beata Langowska

11

1Ti

ukasz Krya

06

 

 

 


Harmonogram spotka z rodzicami uczniów klas: drugich, trzecich i czwartych - 13.09.2018r. (godz. 16.30)

KLASA

WYCHOWAWCA

sala

2Ta

Alicja Negowska

09

2Tb

Joanna Kurowska

24

2Tc

Magorzata Wiszniewska

28

2Te

Stanisawa Gb-Brandt

11

2Ti

Danuta Godek

05

3Ta

Lucyna Szczypior

34

3Tb

Marzena udczak

19

3Tc

Monika Albrecht

29

3Td

Joanna Czepirska

12

3Ti

Daniel Szczypior

06

4Ta

Ewa Balcerzak

35

4Tb

Dawid Niemczyk

25

4Tc

Elbieta Szulca

08

4Td

Katarzyna Ludwig

26

4Ti

Emilia Kowalska

31