Przyst眕ienie do VI edycji Programu spo砮cznego: Szko砤 bez przemocy

Mi硂 mi poinformowa, 縠 ju po raz pi眛y szko砤 nasza zg硂si砤 si do programu spo砮cznego „Szko砤 bez przemocy". Gównym celem Programu jest zwi阫szanie poziomu 秝iadomo禼i tak wa縩ego spo砮cznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szko硂m systemowych narz阣zi umo縧iwiaj眂ych skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szko砤ch.

Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronis砤wa Komorowskiego.

Ambasadorem Programu jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchni阠iu kul.

Koordynatorem dzia砤 w szkole jest Iwona Grudzi駍ka, pedagog szkolny.

Strona programu: http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Poradnik dla rodziców

http://www.szkolabezprzemocy.pl/1249,szkoly-w-vi-edycji-programu


Kodeks

Deklaracja dzia砤 szko硑:

Zorganizowanie spotkania na temat profilaktyki agresji z rodzica
Wprowadzenie programu integracji nowych uczniów i rodziców.
Przeprowadzenie zaj赕 profilaktycznych (przemocy, uzale縩ienia) dla co najmniej 1/3 uczniów
Zorganizowanie Dnia szko硑 bez Przemocy (czerwiec 2012)
B阣ziemy rozwija i kszta硉owa w砤禼iwe relacje z rówie秐ikami, stwarza mo縧iwo禼i realizowania zainteresowa uczniów. na bie勘co b阣ziemy diagnozowa potrzeby uczniów i rodziców w zakresie bezpiecze駍twa i samopoczucia w szkole poprzez prowadzenie ankiet, rozmów, obserwacji.

Tags