Egzamin Zawodowy


PONOWNE PRZYSTPIENIE DO EGZAMINU



Osoba, ktra nie przystpia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwaa egzamin zawodowy albo nie uzyskaa wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktw z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystpi do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.



Osoby, ktre zamierzaj przystpi do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, skadaj dyrektorowi okrgowej komisji egzaminacyjnej deklaracj przystpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu.



Po upywie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdaj egzamin zawodowy w penym zakresie.




Nazwa Zaowdu
Infromator
Zadania
Technik Ekonomista
Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe.

technik_ekonomista.pdf
technik_ekonomista_rozw.pdf

technik_ekonomista_rozw.pdf
Technik Handlowiec
Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe.

technik_handlowiec.pdf


Technik Administracji
Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe.

Technik_administracji.pdf


Technik Informatyk
Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe.

Technik_informatyk.pdf


Technik Logistyk
Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe.

Technik_logistyk.pdf


Technik Rachunkowoci
Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe.

Technik_rachunkowosci.pdf


Errata.
Technik_rachunkowosci_errata.pdf