Realizacja programu praktyk

W pitek 13 czerwca 2014r. w kadym z hoteli, w których uczniowie odbywali praktyk odbyo si podpisanie certyfikatów, dokumentów  Europass Mobility oraz wpisanie ocen do dzienniczków praktyk. Tureccy menaderowie byli bardzo zadowoleni z pracy i postawy naszych uczniów, czego wyrazem byy wysokie oceny wystawione za praktyk i propozycja pomocy w znalezieniu pracy w hotelach w Turcji po ukoczeniu szkoy. Uczniowie z wielkim wzruszeniem egnali si z pracodawcami i wspópracownikami, a zom i uciskom nie byo koca. Nasza modzie w podzikowaniu za mi atmosfer w pracy i okazan pomoc przygotowaa upominki, a przyjanie zawarte podczas pobytu na pewno kontynuowane bd w przyszoci.

Margareta Moritz