PRAKTYKI UCZNIOWSKIE W TURCJI

W  dniu 18 maja 20 osobowa grupa uczniów z klasy drugiej i trzeciej w zawodzie technik obsugi turystycznej  pod opiek pani  Stanisawy Gb –Brandt oraz pani Magorzaty Maruszak wyleciaa  do Kapadocji w Turcji aby rozpocz  4 tygodniowe praktyki w  4 hotelach w miecie Aksaray.  Miasto to  pooone jest w odlegoci  200 km na poudniowy wschód od Ankary, liczy ponad 2oo tys. mieszkaców. Uczniowie  w 5 osobowych grupach odbywaj praktyki  w  hotelach : trzy, cztero i picio -  gwiazdkowych. Zarówno tureccy menederowie jak i  pracownicy hoteli przyjli ich bardzo serdecznie. Uczniowie wykonuj róne czynnoci realizujc program praktyk, korzystaj ze wskazówek i porad dowiadczonych pracowników.  Posuguj si jzykiem angielskim, zaczli uczy si sownictwa tureckiego, aby uatwi porozumiewanie si z tureckimi partnerami. W czasie wolnym zwiedzamy miasto, spotykamy si z kolegami z partnerskiej szkoy, natomiast w pierwszy weekend zaplanowane s wycieczki w Dolin Ihlary, gdzie bdziemy zwiedza  kanion o dugoci 15 km i gbokoci ok. 150 m . Najwikszym cudem Turcji jest Kapadocja. Kapadocja jest krain pooon w rodkowej czci Anatolii, pena jest niezwykych labiryntów, skalnych miast i zachwycajcych kocioów wydronych w wulkanicznej skale. W czasie pobytu  uczniowie bd mieli moliwo wyjazdu równie do tych niezwykych miejsc. Pobyt w Turcji to nie tylko zdobywanie nowych dowiadcze zawodowych , ale te poznanie innej kultury, panujcych tu obyczajów, kontaktów midzyludzkich oraz podziwianie walorów turystycznych  azjatyckiego regionu tego kraju.

 Stanisawa Gb-Brandt