Beyond Numbers and Borders: An Innovative Approach to Accountancy

W dniach 2 – 6 grudnia 2013 roku grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoy uczestniczya w szóstym spotkaniu grupy partnerskiej projektu ”Beyond Numbers and Borders: An Innovative Approach to Accountancy” w niemieckim miecie Darmstadt. Gocia nas szkoa Martin-Behaim-Schule. W spotkaniu uczestniczyo cznie 9 krajów: Turcja

2 grudnia gospodarze oprowadzili nas po szkole. Kady kraj mia swojego opiekuna, który oprócz jzyka angielskiego i niemieckiego potrafi porozumiewa si w jzyku tego kraju, którego by przewodnikiem. Nasz opiekun mia na imi Daniel, rodzice jego s Polakami i mimo, e od urodzenia mieszka w Niemczech, w jego rodzinnym domu rozmawia si tylko w jzyku polskim. Mielimy okazj oglda Daniela lekcje (religi, jzyk angielski, ekonomi i rachunkowo). Po kadej lekcji odbywaa si dyskusja i porównanie metod nauczania w Polsce i w Niemczech. Po zajciach gospodarze zaprosili nas do niemieckiej restauracji, gdzie moglimy skosztowa prawdziwych niemieckich potraw.

We wtorek ogldalimy prezentacj o Niemczech, o miecie Darmstadt i o sytuacji gospodarczej w Niemczech. O godzinie 12.30 pojechalimy na wycieczk do Frankfurtu nad Menem. Miasto to jest znanym na wiecie centrum finansowym.

Bylimy w Muzeum Pienidza Bundesbanku, gdzie mielimy okazj zobaczy kolekcje monet i banknotów od staroytnoci do wspóczesnoci. Wysuchalimy tam równie bardzo ciekawego wykadu na temat powstania pienidza, banku centralnego i polityki pieninej.

We Frankfurcie mielimy równie zaproszenie od wadz miasta, które bardzo ciepo nas przywitay.

Popoudniu spacerowalimy po ulicach Frankfurtu, ale przede wszystkim po Frankfurckim Jarmarku Boonarodzeniowym, który naley do najstarszych (od 1393 roku) i najpikniejszych jarmarków w swym rodzaju i przyciga rokrocznie ponad trzy miliony goci z caego wiata. 

W rod zwiedzalimy miejscowy browar, który synie nie tylko w Niemczech, ale  i na caym wiecie. Oprowadzono nas po browarze, opowiedziano o procesie waenia piwa, a take pokazano ten proces. Na koniec wycieczki odbya si degustacja piw bezalkoholowych.

W czwartek czekaa nas wycieczka do drugiej bardzo znanej firmy niemieckiej – Evonik. Firma ta synie z zrównowaonych produktów odnawialnych. Moglimy w niej oglda midzy innymi samochody na prd, lampy, rolety i wiele innych produktów, które zostay biologicznie przetworzone ze specjalistycznych tworzyw sztucznych. Po obiedzie kontynuowalimy zajcia w przedsibiorstwie. Midzy innymi wysuchalimy ciekawego wykadu o zarzdzaniu zasobami ludzkimi i prezentacji o systemie edukacji w Niemczech.

Tego samego dnia uczestniczylimy w uroczystej kolacji zakoczeniowej, gdzie miao miejsce wrczenie certyfikatów.

Wyjazd do Niemiec by bardzo ciekawy i owocny. Nie moemy ju doczeka si nastpnego spotkania grupy partnerskiej projektu „Beyond Numbers and Borders”, które odbdzie si w lutym w Polsce.