Zagraniczne praktyki zawodowe w Szwecji

Po czterotygodniowym odbyciu zagranicznych praktyk zawodowych w Szwecji ,  wrócili do kraju wszyscy uczestnicy projektu „Mobilno zawodowa oknem na wiat” -  omioro uczniów klasy 3Td technik logistyk .

Podczas praktyk nasi uczniowie zdobywali wiedz i dowiadczenie zawodowe, zgodnie  z programem nauczania w tym zawodzie w czterech szwedzkich firmach : Anatomic Sitt Teknik AB w Alvesta – producent wózków inwalidzkich, Svensk Målningsteknik AB w Moheda i Vislanda Speciallackering AB  w Vislanda – to przedsibiorstwa metalowe produkujce podzespoy oraz Lidnäs Träemballage AB w Moheda – producent palet. W kadej z tych firm sta odbywaa dwójka naszych uczniów. Ich praca polegaa zarówno na obserwacji jak i wykonywaniu samodzielnym czynnoci pod nadzorem szwedzkich opiekunów praktyk. Wszyscy uczestniczyli w obsudze stanowisk zwizanych z logistyk.  Mogli wic zapozna si z rónorodnymi zadaniami, procesami i systemami  - z  funkcjonowaniem przedsibiorstw w Szwecji.

Poza ksztaceniem zawodowym realizowany by take program kulturowy. W czasie wolnym od pracy uczestnicy projektu poznawali wielokulturowe spoeczestwo Szwecji, ich zwyczaje oraz ich kultur. Byli na wycieczce w Sztokholmie, gdzie mogli zobaczy Paac Królewski, Ogrody Królewskie, zwiedzi Muzeum Vasa i Aquarie. W  Helsingborgu mogli podziwia zamek Sofiero Slott z Ogrodami Ksicymi a w Goteborgu mieli okazj zwiedzi  Muzeum Volvo, które zrobio na nich najwiksze wraenie sporód wszystkich miejsc, w jakich byli.

W trakcie czterotygodniowego pobytu na praktykach nasi uczniowie bardzo zyli si z niektórymi pracownikami firm, w których odbywali praktyki. Uczestniczc w spotkaniach z nimi – ognisko, grill, gry sportowe wymieniali si pogldami dotyczcymi obu krajów; Polski i Szwecji, rozmawiali o stereotypach i midzykulturowych ciekawostkach. Zarówno w czasie pracy, jak i w czasie rónych imprez uczyli si umiejtnoci wspóycia i wspópracy ze sob oraz ze szwedzkimi pracownikami, nie rzadko pochodzcymi z innych krajów. Uczyli si komunikacji i otwartoci na inno w bardzo szerokim znaczeniu oraz tolerancji.  To, czego dowiadczyli i nauczyli si podczas praktyk bdzie procentowao w caym ich yciu zawodowym, ale take i prywatnym.

Po czterech tygodniach wrócili do kraju. 

S bardzo zadowoleni z odbycia praktyk zawodowych w Szwecji. Oto ich wypowiedzi:

-Praktyka za granic otworzya we mnie okno na wiat. W przyszoci zamierzam pracowa za granic.
-Zyskaem wiksz wiedz i dowiadczenie w logistyce.
-Jestem teraz bardziej konkurencyjna.
-Dziki temu atwiej znajd prac.
-Zdobyem dowiadczenie, poznaem obc kultur.
-Jest to cenne dowiadczenie na przyszo.
-Poznaam nowych ludzi i wiele si nauczyam.
-Byo bardzo mio.

 

Podkrelaj jak wiele si nauczyli w swoim zawodzie, jak bardzo poprawili swoje umiejtnoci  porozumiewania si w  jzyku angielskim, a take jak  uwierzyli w swoje moliwoci i nabrali pewnoci siebie. Swoj przyszo zawodow wi z prac za granic. Nie boj si ju wyjeda  za granic, by pracowa w wybranym przez siebie zawodzie logistyka.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymaj certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility potwierdzajce odbycie zagranicznej praktyki zawodowej w Szwecji, wykonywane dziaania  oraz zdobyte umiejtnoci i kompetencje zawodowe. Te dokumenty bd mogli wykorzystywa w caym swoim yciu zawodowym. Odbycie praktyki zawodowej w innym kraju  zwiksza szanse uczestników projektu na otwartym europejskim rynku pracy.

Ich uczestnictwo w projekcie jeszcze si nie zakoczyo. Przed nimi powane zadania zwizane z popularyzacj idei  projektów wspófinansowanych ze rodków Unii Europejskiej, a take idei mobilnoci zawodowej w rodowisku naszej szkoy i innych rodowiskach. Nie ma wtpliwoci, e wietnie wywi si z tego i przyczyni do jeszcze wikszego zainteresowania udziaem uczniów naszej szkoy w tego typu przedsiwziciach.   

 

 Koordynator projektu

  Elbieta Czaja

Pracownicy i praktykanci.

Wspólny polsko-szwedzki  grill.

Zamek królewski w Sztokholmie.

Muzeum Volvo w Goteborgu.

Muzeum Volvo w Goteborgu.

Muzeum Volvo w Goteborgu.

Wizyta monitorujca.

Wizyta monitorujca

Wizyta monitorujca

Wizyta monitorujca

Tags