Beyond Numbers and Borders

W dniach 4 -8 marca 2013 roku grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoy uczestniczya w drugim spotkaniu grupy partnerskiej projektu „Beyond Numbers and Borders” w francuskim miecie Haguenau. Gocia nas szkoa Lycee des Metiers Andre Siegfried. W spotkaniu uczestniczyo 9 krajów: Francja (gospodarz), Turcja,  Bugaria, Rumunia, Portugalia, Niemcy, Grecja, Wochy i Polska.

Pierwszego dnia zwiedzalimy miasto i mio spdzilimy czas podczas wspólnej kolacji z innymi uczestnikami projektu.

W drugim dniu zajcia mielimy w szkole. Najpierw nauczyciele i uczniowie oprowadzili nas po szkole, która zapieraa dech w piersiach. Szkoa ta jest bardzo dua, piknie wyposaona i ksztaci w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Do szkoy tej chodz uczniowie, którzy ucz si w takich zawodach jak:

- sekretarka;
- kucharz;
- cukiernik;
- piekarz;
- kosmetyczka;
- fryzjer;
- opiekun osób starszych;
- opiekun dzieci;
- masarz.

Po oprowadzeniu nas po szkole mielimy okazj posucha wykadu o systemie nauczania we Francji. Szczególnie wiele cennych informacji dowiedzielimy si o nauczaniu rachunkowoci i o tym, jakie wyksztacenie trzeba zdoby, aby we Francji zosta ksigowym.

Uczniowie, aby si zintegrowa najpierw brali udzia w zabawie, która pomoga im lepiej si pozna, a póniej pracowali w grupach i tworzyli cv.

Po poudniu zwiedzalimy urocze miasto Haguenau, gdzie przewodnik bardzo ciekawie opowiada nam histori Alzacji, jak i caej Francji.

W rod pojechalimy na wycieczk do Strasburga,  który jest pooony ok. 25 km od Haguenau. Pobyt w tym piknym miecie zaczlimy od zwiedzania Parlamentu Europejskiego, który jest  jego oficjaln siedzib od 1979 roku.  Nastpnie pojechalimy do centrum miasta, które znajduje si na swego rodzaju wyspie, otoczonej ze wszystkich stron kanaami. Zwiedzalimy zabytkow katedr Notre  Dame, a w niej wci dziaajcy zegar astronomiczny. Mielimy okazj zje obiad w typowej francuskiej restauracji i spróbowa tradycyjnej kuchni. Dzie ten zakoczylimy spacerem uliczkami Strasburga i brzegiem kanau.

W czwartek dalej pracowalimy w szkole. Najpierw uczniowie z 9 krajów przedstawiali prezentacje o cv i licie motywacyjnym, które przygotowali uprzednio w swoich krajach. Dziki temu moglimy dowiedzie si, jakie s rónice w pisaniu yciorysów zawodowych na wiecie.

Po obiedzie pojechalimy do firmy francuskiej Schaeffler France, która produkuje oyska, oyska lizgowe, prowadnice liniowe i wysokiej jakoci czci silnikowe dla inynierii mechanicznej i przemysu lotniczego oraz motoryzacyjnego.  Firma ta ma na wiecie ponad 180 zakadów i zatrudnia 76 000 pracowników. Podczas tej wizyty moglimy nie tylko zobaczy, jak wyglda linia produkcyjna, ale take dowiedzie si, jaka jest strategia tej firmy i usysze bardzo mdre motto, e „Firma jest tak dobra, jak jej pracownicy”. Zobaczylimy, e firma francuska zatrudnia pracowników w bardzo rónym wieku, zarówno modych ludzi, jak i pracowników z dowiadczeniem, którzy pracuj ju w tym zakadzie wiele lat.

W pitek uczestniczylimy w rozdaniu certyfikatów, a take planowalimy prac na nastpne spotkania.

Nastpne spotkanie ju w kwietniu w Portugalii!

Tags