Konkurs geograficzny „NASZE RZEKI I MY”

        Uczniowie naszej szkoy brali udzia w konkursie internetowym zorganizowanym przez Soroptimist International I Klub Gdaski pt.„Nasze rzeki i My”. Do konkursu przystpio 65 osób z klas pierwszych, drugich i trzecich. Uczniowie wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy o regionie pomorskim. Laureatem nagrody Marszaka Województwa Pomorskiego zosta Tomasz Smukaa z kl. I La. Nagroda zostaa wrczona w czasie uroczystoci otwarcia III Midzynarodowego Zlotu eglarskiego w Ktach Rybackich dn. 04.07.2009r.

Nagroda - udzia w Zlocie eglarskim oraz rejs statkiem na trasie Kty Rybackie - Krynica Morska zostaa przyznana nastpujcym osobom:

                1. Sebastian Wensierski kl. I Ti
                2. Marcin Reszczyski kl. II Lb
                3. Tomasz Smukaa kl. I La
                4. Elwira Hinz kl. II Tb
                5. Magorzata led kl. III Tc,
                6. Kamila Mitulska kl. I Lb.

        Poniewa by to ju okres wakacyjny tylko kilkoro uczniów brao udzia w rejsie z Któw Rybackich do Krynicy Morskiej.

Druga nagroda - to udzia w warsztatach dotyczcych „Ujcia Wisy” w czasie rejsu statkiem z Biaej Góry k. Sztumu do Elblga. Warsztaty odbyy si 11.09.2009r w Babiej Górze i brao w nich udzia dziewicioro uczniów:

               1. Sebastian Wensierski kl. II Ti
               2. Marcin Reszczyski kl. III Lb
               3. Kamila Mitulska kl. II Lb
               4. Jagoda Kilich kl. II Ta
               5. Arkadiusz Gibas kl. III Ti
               6. Karol Gouski kl. III Ti
               7. Szczsna Anna kl. II La
               8. Szatkowska Justyna kl. IV Ta
               9. Sylwester Rydel kl. IV Tb

       Warsztaty i prezentacje dotyczyy:
              ¤Co oznacza „NATURA 2000” - prezentacja Pani Katarzyny Huzarskiej
            ¤Poznajemy tajniki Rezerwatu przyrody Las gowy nad Nogatem - warsztaty Pani                  Katarzyny Huzarskiej
              ¤„Dlaczego Biaa Góra jest ciekawa” - opowie Pani Hanny Fortuny
              ¤Jak dziaa luza i czym jest RZGW - opowie Pani Marzeny Sobczak
              ¤Czy Nogat jest czysty? - opowie Pani Katarzyny Huzarskiej i Pani Marzeny Sobczak

        Warsztaty odbyway si od godz.10.00 do 17.00 w okolicach Biaej Góry, gdzie Nogat czy si z Wis. Uczniowie mieli okazj podziwia pikno krainy Dolnej Wisy przy sprzyjajcej nam w tym dniu pogodzie oraz zobaczy prac pogbiarki na Wile, liczne achy równie na Wile, las gowy przy luzie, luz dzielc Leniwk od Nogatu, way rzeczne, tereny terasy zalewowej, nieistniejcy gród Zantyr, zaronite brzegi Rezerwatu Ujcie Nogatu siedliska kormoranów na wilaskich achach, z czego jak mówili - byli zadowoleni.


                                                                                         Margareta Moritz

 zdjcia >>>