CENTRUM EDUKACJI i PROMOCJI REGIONU w Szymbarku

Wycieczka do Szymbarka w sobot 17 wrzenia 2011 z parkingu przy ul. Kociuszki o godz. 11:00 (przy ZIP-ie).

Tags