NAJLEPSZA KLASA ROKU

Przez cay rok szkolny 2015- 2016 klasy  I- III  bray udzia w konkursie na "NAJLEPSZ KLAS ROKU". Ocenie podlegay wyniki w nauce, frekwencja klasy oraz zachowanie uczniów. Tytu  "NAJLEPSZA KLASA ROKU"  zdobya klasa III Ta oraz wygraa nagrod gówn zafundowan przez Rad Rodziców w wysokoci  1000 z. Zgodnie z regulaminem Konkursu nagroda bdzie wykorzystana na dofinansowanie  wycieczki, imprezy lub innej formy (np. kino, teatr) –ustalonej wspólnie z wychowawc klasy. Symboliczny bon o nominale 1000 z i o rozmiarach 100 / 70 cm zosta wrczony  przez Dyrektora Szkoy na uroczystoci zakoczenia roku szkolnego. Bon z rk Dyrektora odebra samorzd klasy III ta - Filip Weyer i Klaudia Dbrowska wraz z wychowawczyni p. prof. Stanisaw Gb-Brandt. Serdeczne gratulacje dla "NAJLEPSZEJ  KLASAY ROKU".