Korzyci z odbytych za granic praktyk zawodowych

W dniu 22 wrzenia 2015r. odbya si debata na temat „Korzyci z odbytych za granic praktyk zawodowych” które odbyy si w maju br. Udzia w debacie wzili uczniowie odbywajcy praktyki oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani w ramach rekrutacji,  do odbycia praktyk w maju 2016 roku.

Debat poprowadzili uczniowie: Weronika Chabowska oraz Patryk Borucki. Na pocztku zostaa zaprezentowania „Kronika z praktyk” a nastpnie odbya si projekcja nagrodzonego (w ramach konkursu na najlepsz prezentacj z praktyk) filmu z odbytych praktyk w maju 2015 roku.

W dalszej czci przyszli uczestnicy praktyk zadawali pytania dotyczce m.in. miejsca zakwaterowania, miejsc praktyk, metod spdzania czasu wolnego, radzenia sobie z jzykiem niemieckim w miejscach pracy.

Debacie przysuchiwali si:  Dyrektor szkoy -  pan Tadeusz Burczyk, Kierownik praktycznej nauki zawodu - pani Stanisawa Gb-Brandt, koordynator projektu – Elbieta Szulca oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych-  Mariusz Beczcki.

Na zakoczenie debaty Dyrektor szkoy oraz Kierownik praktycznej nauki zawodu, wrczyli uczestnikom Projektu dokumenty Europass – Mobility powiadczajce uzyskane dowiadczenia zdobyte podczas praktyk realizowanych za granic, które przydadz si nie tylko w szkole, ale równie na studiach czy w przyszej pracy.

Debata  zaowocowaa zdobyciem tak bardzo potrzebnej dla przyszych uczestników praktyk zagranicznych wiedzy. Bya to wspaniaa i z pewnoci niezapomniana chwila dla wszystkich uczestników wyjazdu, którzy stwierdzili e czas spdzony w Darmstadt by jednym z najlepszych i najciekawszych przey jakich dowiadczyli. To nie tylko praca w nowym miejscu czy moliwo sprawdzenia swoich umiejtnoci w praktyce, ale równie poznanie nowej kultury, zwyczajów, a take nowych ludzi. Mogli si przekona, jak radz sobie w zupenie obcym miejscu, daleko od domu. Stwierdzili e wycieczki organizowane w czasie wolnym byy bardzo ciekawe. Zobaczyli wiele zabytków, pikne krajobrazy. Praca, cho moe dziwnie to brzmi, równie bya przyjemna. Nad wszystkim czuwali opiekunowie, którzy zawsze pomagali, gdy napotkali jaki problem. Podsumowujc stwierdzili jednogonie, e jeli mieliby okazj uczestniczy jeszcze raz w takich praktykach to bez zastanowienia wybraliby si tam ponownie.