39 Og髄nopolska Olimpiada J陑yka Angielskiego

Zapraszamy do udzia硊 w zawodach I stopnia (etap szkolny) 39 Ogólnopolskiej Olimpiady J陑yka Angielskiego organizowanej przez Wy縮z Szko酬 J陑yków Obcych im. Samuela Bogumi砤 Lindego w Poznaniu.

Etap szkolny odb阣zie si 16 listopada 2015 roku o godz. 9.00. Osoby zainteresowane udzia砮m w Olimpiadzie prosimy o zg硂szenia do dnia 30 wrze秐ia do nauczycieli j陑yka angielskiego.

Wi阠ej informacji na stronie: http://www.wsjo.pl/oja/

 

Ma砱orzata Graban

Dorota Sutkowska

Tags