Spotkanie z Konsul Generaln Niemiec w Gdasku

Projekt - „Mobilno osób uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego” 

Projekt:  Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001876


Spotkanie z Konsul Generaln Niemiec w Gdasku

- Pani Corneli Pieper

w ramach przygotowania kulturowego do Projektu.

 

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Dyrektor Szkoy Tadeusz Burczyk, koordynator projektu Elbieta Szulca, nauczyciel jzyka niemieckiego Karolina Szlachcikowska oraz uczniowie klas trzecich technika handlowca oraz technika organizacji reklamy, wyjedajcy na praktyki zawodowe do Niemiec, uczestniczyli w spotkaniu z Pani Corneli Pieper, Konsul Generaln  Niemiec w Gdasku. Spotkanie odbyo si w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdasku.

Celem spotkania byo przedstawienie kultury, tradycji i warunków ycia w Niemczech, które bd miejscem praktyk zawodowych  modziey z naszej szkoy w maju br.

            Pani Konsul przedstawia wiele informacji i ciekawostek na temat swojego kraju, zaprezentowaa najwiksze miasta oraz góry. Zadajc pytanie moglimy dowiedzie si o zwyczajach i tradycjach panujcych w Niemczech, o szkolnictwie, pracy i kulturze. Pani Konsul zaprezentowaa postacie sceny politycznej Niemiec, przedstawia skad parlamentu 

Po oficjalnej czci spotkania Pani Konsul zaprosia nas na poczstunek w trakcie którego wywizaa si swobodna rozmowa. Otrzymalimy ksiki opisujce fakty kulturalne, gospodarcze Niemiec, bd one nam pomocne   do pracy na lekcjach.

Wizyta w Konsulacie zakoczya si zrobieniem pamitkowych zdj oraz ogldniciem  wystawy prezentujcej zdjcia i histori najsynniejszych za Odr niemieckich opozycjonistów, którzy wspópracowali z Solidarnoci. Na kilkunastu planszach zawieszonych na pocie Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdasku przy alei Zwycistwa 23 przedstawiona zostaa krótka historia NRD-owskiej opozycji. Wystawa pod hasem "Uczcie si polskiego. Solidarno, NRD i Stasi" to jedno z wydarze, które ma upamitni 25. rocznic zjednoczenia Niemiec.

 

 Koordynator projektu:

         Elbieta Szulca