„Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci - A    Ticket to the Future”

Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37404 Projekt wspófinansowany  przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego

W hotelu tym praktyk odbywaj:

Paulina Puchaa, Michalina Mazur, Patryk Lehmann, Pawe Szulc, Paulina Szulc

 

 Praktykanci zapoznaj si ze struktur organizacyjn przedsibiorstwa turystycznego oraz wykonuj rónorodne zadania w poszczególnych dziaach hotelu, które  pozwol  na zdobycie  wyszych kwalifikacji i kompetencji zawodowych i  jzykowych , by móc atwiej odnale si na rynku pracy.