Uroczyste wrczenie wiadectw absolwentom Zespou Szk Ekonomicznych.

           Przed rozpoczciem oficjalnych uroczystoci modzie z klas modszych poegnaa tegorocznych absolwentw ciepym sowem, kwiatkiem i unikaln wstk Absolwenta 2009.

          Dyrektor Szkoy, Pan Tadeusz Burczyk, dokona zwizego podsumowania trzy i czteroletniego pobytu uczniw w murach naszej szkoy. Zesp Szk Ekonomicznych ukoczyo 263 uczniw (95 - Technikum Nr 1, 101 - I Liceum Profilowane i 67 - III Liceum Oglnoksztacce). Z najwysz redni ukoczyli szko uczniowie Technikum Nr 1 (3,80), a wrd nich klasa 4Ta ze redni 3,95. Gratulacje!

          Pan Dyrektor bardzo ciepo pogratulowa najlepszym absolwentom ZSE. wiadectwa z wyrnieniem z yczeniami dalszych sukcesw z rk Pana Dyrektora Tadeusza Burczyka otrzymali: Adam Kotowski z klasy 3Lc ze redni 5,21, Martyna Hajduk z klasy 4Ta - 5,10, Agnieszka Zadurska - 4Ta(4,83), Magorzata Wadoch - 4Ta (4,80), Jolanta Aszyk - 4Ta(4,77) i Dorota Truszkowska - 3Le - (4,75).

          yczc pomylnoci w trafnym wyborze dalszej drogi , Pan Dyrektor podkreli rol rodzicw w procesie wychowania i ksztacenia modego czowieka. Za wspprac ze szko wielu rodzicw otrzymao Listy Gratulacyjne, a szczeglne yczenia otrzymaa Pani Elbieta Gdaniec - Przewodniczca Rady Rodzicw.

          Przewodniczca rady Rodzicw - Pani Elbieta Gdaniec - w ciepych sowach podzikowaa pedagogom i yczya modziey skutecznoci w posejmowych zadaniach. Na zakoczenie swego wystpienia dokonaa spektakularnego zamania gsiego pira.

          W dalszej kolejnoci nagrody ksikowe z rk Dyrekcji i wychowawcw otrzymali absolwenci wyrniajcy si w nauce oraz zaangaowaniu w pracy na rzecz szkoy i rodowiska. Szczeglne miejsce znaleli sportowcy, otrzymujc dyplomy z rk Dyrektora Szkoy.

           W trakcie uroczystoci zakoczenia nauki w ZSE nastpio uroczyste przekazanie Sztandaru Zespou Szk Ekonomicznych. Wzorowo opiekujcym si Sztandarem Szkoy: Grzegorzowi Waaszewskiemu, Janinie Gdaniec i Natalii Kruzickiej (wszyscy z klasy 4Ta) podzikowa Dyrektor Szkoy w asycie Wicedyrektorw. Po uroczystym lubowaniu Sztandar Szkoy przyj Tomasz Lange(2Ti) w asycie Magdaleny Polak i Iwony Gromowskiej (obie z kl. 2Ta).

          Cz artystyczn, za ktr bardzo dzikujemy, przygotowaa klasa 1Tc z wychowawczyni pani Magorzat Wiszniewsk. Romeo i Julia w nowoczesnym spojrzeniu pozostan we wspomnieniach naszych absolwentw. Po zakoczeniu nastpio wrczanie wiadectw, fotki klasowe i …

                                                                                          Powodzenia na maturze. [ZS]