Wydarzenia

Dzie Edukacji Narodowej


      Uroczysto szkoln z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowaa klasa 1 La pod opiek Pani Profesor Anny Piekarskiej. Modzie umiejtnie wprowadzia zebranych w podniosy nastrj i zoya yczenia wszystkim pracownikom szkoy. Pan Dyrektor - Tadeusz Burczyk - dokona syntetycznego podsumowania rocznej pracy, przekaza yczenia, zoy gratulacje odznaczonym oddelegowanym do Gdaska nauczycielom, wrczy Nagrody Starosty Starogardzkiego Pani mgr Stanisawie Brandt i Pani mgr Magorzacie Maruszak oraz wyrni Nagrodami Dyrektora Szkoy siedmiu nauczycieli. Przewodniczca Rady Rodzicw, Pani Elbieta Gdaniec, w bardzo ciepych sowach podzikowaa pedagogom za ich trud i zaintonowaa Sto lat odpiewane na stojco przez uczniw szkoy. yczenia od Samorzdu Szkolnego i kwiaty zakoczyy cz oficjaln. Zmiana nastroju i … wesoe spojrzenie modziey na prac nauczycieli: skecze, pokazy, piosenki.

Dzikujemy!

 wicej >>>