Sport

Dzie Szkoy bez Przemocy

       Dzie Szkoy bez Przemocy to organizowane po raz drugi oglnopolskie wito wszystkich tych, ktrzy chc szkoy wolnej od przemocy - szkoy przyjaznej i bezpiecznej. Modzie Zespou Szk Ekonomicznych bez wahania przystpia do obchodw, tak wanego dla caej spoecznoci szkolnej, dnia.

Na stronie internetowej Programu: www.szkolabezprzemocy.pl mona sprawdzi, e znajdujemy si na mapie tegorocznych aktywnych szk.

Okazao si, e nie potrzeba wiele, aby zjednoczy wok tego wydarzenia uczniw i nauczycieli oraz wdroy dziaania o charakterze edukacyjnym i rekreacyjno - sportowym.

Harmonogram dnia skada si z nastpujcych zaj:

       - prezentacja multimedialna przygotowana przez KPP w Starogardzie Gd.,
       - pokaz filmw edukacyjnych z serii Lekcje Przestrogi pod kierunkiem pedagoga szkolnego,
       - turniej rekreacyjno-sportowy dla modziey,
       - wystawa prac plastycznych uczniw,
       - mecz piki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie,
       - pokaz taca wspczesnego w wykonaniu pary naszych uczniw ( Micha Gwizd i Martyna Bona).

Przystpujc do programu przyjlimy do realizacji Kodeks przygotowany przez Rad Programow kampanii. Podstawow zasad tego Kodeksu bya konieczno budowania wsplnoty szkolnej, ktrej czonkami s wszyscy uczestnicy szkolnego ycia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. W Kodeksie zwrcono rwnie uwag na potrzeb diagnozowania problemu przemocy, natychmiastow reakcj na wszelkie przejawy agresji oraz prawo wszystkich zainteresowanych grup do edukacji na ten temat. Podkrelono rwnie konieczno wspdziaania ze rodowiskiem pozaszkolnym.

Mamy nadziej, e dziaania podjte w ramach Dnia szkoy bez przemocy i caoroczna praca spoecznoci szkolnej przyczyni si do nieagresywnego wyraania emocji oraz wzmocnienia poczucia bezpieczestwa uczniw i nauczycieli w szkole.[IG]