ZSE ul.Sobieskiego 6 83-200 Starogard Gdański tel./fax +48 (58) 56 222 49 e-mail: szkola@zse.com.pl


„Sprzątanie Świata”


      20 września 2008r. - (w sobotę) Ekonomik uczestniczył w krajowej akcji Sprzątanie Świata, sprzątając okoliczne lasy. Wszystkie klasy zostały podzielone na trzy rejony wskazane przez Nadleśnictwo w Starogardzie Gdańskim; okolice Przylesia(11 klas), okolice Cmentarza Komunalnego i okolice wysypiska śmieci w Łapiszewie (11 klas) oraz okolice Grobów Masowych w Szpęgawsku (2 klasy).
      Na szczęcie dopisała nam pogoda, nie zabrakło także zapału i energii. Zadanie jakie sobie postawiliśmy zostało wykonane. A trzeba podkreślić, że nie rzadko znajdowaliśmy śmieci, jakich byśmy się nigdy nie spodziewali, zarówno pod względem ilości jak i rodzaju.
      To co zastaliśmy w lasach było doskonałą lekcją poglądową na temat zaśmiecania środowiska, w którym żyjemy. Budziło to w nas oburzenie, zdziwienie i złość na tych, za sprawą których nasze lasy tak wyglądają.
      Nikt, kto sprząta Świat nie będzie go zaśmiecał. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że taka akcja ma na pewno sens. Widok zebranych przez nas stert śmieci z jednej strony i widok uprzątniętych przez nas lasów z drugiej strony, dają poczucie dobrze spełnionego obowiązku, a ilość ludzi zaangażowanych w akcję daje nadzieję na przyszłość. [EC]