Wyniki szkolnego konkursu na prezentacj multimedialn w ramach realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych w Portugalii.

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Projekt:  „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych  w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” – Portugalia Nr: 2015-1-PL01-KA102-015708

Komisji oceniajcej prezentacji multimedialne, przygotowane przez uczniów po odbyciu praktyk zagranicznych w Lizbonie jednogonie wybraa najlepsz prezentacj. 

Zwycizc konkursu zosta ucze klasy 3Ti - Przemysaw Szarmach.

Gratulacje!!!

 

Komisja oceniajca w skadzie: Stanisawa Gb-Brandt, Sawomir Reszka, Andrzej Prabucki.