Wydarzenia

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2007/2008.


      Dyrektor Szkoy, Pan Tadeusz Burczyk dokona podsumowania rocznej pracy. Przedstawi osignicia i poraki. Zgromadzeni, z duym zaciekawieniem, analizowali przedstawiane materiay. Najwysze wyniki w nauce osignli uczniowie klas: 3 Ta - 3,98, 1 Tb - 3,89 i 4Ta - 3,89. Najlepiej zachowywali si (powyej 5,30) uczniowie z klas 1 Ti, 3 Ta i 2 Tc. Frekwencj powyej 90% uzyskay klasy 1 Ti, 2 Tc, 1 Tb i 1 Ta.
      Najwysze wyniki w Technikum Nr 1 osigna Janina Szewiel z klasy 2 Ta - rednia 5,32, a w I Liceum Profilowanym najlepszym okaza si Adam Kotowski z klasy 2 Lc ze redni 5,06. Ta dwjka zostaa wytypowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrw.
      wiadectwa z wyrnieniem i nagrody ksikowe otrzymali ponadto: Sylwia Buka (3 Tc), Martyna Hajduk(3 Ta), Agnieszka Zadurska(3 Ta), Magorzata Wadoch(3 Ta), Teresa Piankowska (2 Ta), Micha Leniak (1 Ti), Magdalena Labon(1 Tb), Kinga Brauer(1 Tb), Ewelina Stangel (1 Tb), Iwona Gromowska(1 Ta) i Marzena Szczepaska (1 Ta).
      Dyrektor Szkoy wrczy liczne nagrody i dyplomy osobom wyrniajcym si w nauce i zachowaniu, aktywnie pracujcym na rzecz szkoy, osigajcym wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych.
      Program artystyczny i dekoracj przygotowaa klasa 1 Ta pod opiek Pani Profesor Joanny Kurowskiej. Na zakoczenie uroczystoci z programem wokalno - tanecznym wystpili suchacze Gdyskiej Szkoy Artystycznej. [ZS]

 Zdjcia >>>