Midzynarodowa wymiana uczniw staje si faktem.

           W tym samym czasie 13 uczniw naszej szkoy z klas: I La, I Tb, I Tc, II Lb, II Tc i II Zi dokadnie w dniach 03-08 czerwca pod opiek Kol. Magorzaty wieczkowskej i moj przebywao w partnerskiej szkole w Mnüster, szkole w ktrej we wrzeniu gocilimy delegacj dwojga nauczycieli Veronik Lohmann i Aleksandr Feldmanna.

           Z Gdaska do Dortmundu lecielimy samolotem, a stamtd z lotniska odebrali nas prywatnymi samochodami nauczyciel - koordynator Veronika Lohmann, zaprzyjaniony Polak i rodzice uczniw, ktrzy przyjmowali w swoich domach naszych uczniw.

           W szkole nastpio powitanie, wzajemne poznanie si gospodarzy i goci oraz zapoznanie z programem wizyty opracowanym przez koordynatora. Popoudnie i wieczr pierwszego dnia nasi uczniowie spdzili ze swoimi koleankami i kolegami. Bya wic okazja do wzajemnego poznania swoich zainteresowa, a przede wszystkim okazja do rozmowy w jzyku niemieckim.

           Przez dwa dni: czwartek i pitek nasi uczniowie wraz z gospodarzami uczestniczyli w lekcjach: przedsibiorczoci, marketingu, matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego i religii. Byo to ciekawe dowiadczenie, zwaywszy, e lekcje trway 90 minut. Nasi uczniowie poznali miejsca i specyfik odbywanych przez uczniw Hildegardisschule czterotygodniowych praktyk zawodowych. T moliwo day przygotowane przez uczniw indywidualne prezentacje multimedialne. Gospodarze okazali si wspaniaymi przewodnikami po swoim przepiknym, liczcym okoo 300 tys. mieszkacw miecie. Dopenieniem naszej wiedzy, take praktycznej, okazaa si wizyta w Muzeum Miejskim oraz gra angaujca zespoy zoone z uczniw z Mnster i ze Starogardu. Modzie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w grillu, na ktrym odbyway si wsplne zabawy integrujce uczniw obu szk. Najwikszym powodzeniem cieszyy si kalambury, ktrych treci byy przysowia w jzyku niemieckim majce swoje odpowiedniki w jzyku polskim.

           Wsplnie spdzony czas by doskona okazj do poznania kultury, przeamania stereotypw, a przede wszystkim nauki jzyka niemieckiego.

           Spotkalimy si z niezwyk serdecznoci ze strony dyrekcji i nauczycieli, uczniw i ich rodzicw. Poegnaniu towarzyszyo wzruszenie i deklaracje pilnoci podczas uczenia si jzykw obcych.

           We wrzeniu nowego roku szkolnego bdziemy goci w naszej szkole uczniw i nauczycieli ze szkoy z Mnster. To doskonaa okazja do realizacji wsplnego projektu i zdobywania nowych dowiadcze. yczymy wszystkim, aby wsppraca midzy szkoami daa moliwo wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejtnoci nie tylko jzykowych.

           Dziki wymianie oferta edukacyjna Zespou Szk Ekonomicznych jest bogatsza.

           Realizacja projektu midzynarodowej wymiany modziey bya moliwa dziki duemu zaangaowaniu koordynatorw projektu pani Aleksandr Adamiak i Ew Balcerzak oraz dyrektora szkoy pana Tadeusza Burczyka.

                                                   Koordynatorzy projektu Ewa Balcerzak, Aleksandra Adamiak

 galeria >>>