Wydarzenia

Ekonomik startuje do wymiany uczniw ze szko w Mnster w Niemczech…


     W dniach od 15.09.2008 - 17.09.2008 miao miejsce spotkanie delegacji naszej szkoy z przedstawicielami Hildegardisschule w Mnster. Nauczyciele biorcy udzia w rozmowach: dyrektor Tadeusz Burczyk, wicedyrektor Zygmunt Sobecki, Aleksandra Adamiak, Ewa Balcerzak, Magorzata Dmytryszyn oraz nauczyciele niemieccy: dyrektor Karl Kster, wicedyrektor Conrad Geisemann, Veronika Lohmann, Alexander Feldmann.
     Hilgegardisschule to szkoa katolicka o profilu ekonomicznym mieszczca si w piknym uniwersyteckim miecie Mnster, niedaleko holenderskiej granicy z Niemcami. Mielimy okazj pozna struktur szkoy, kierunki ksztacenia, problemy z jakimi boryka si w dzisiejszych czasach szkoa niemiecka. Zostalimy przyjci bardzo serdecznie. Uczestniczylimy rwnie w wielu lekcjach, ktre day nam moliwo rozmowy z uczniami. Byo to niezwykle ciekawe dowiadczenie, gdy jak si okazuje modzie niemiecka ywo interesuje si sprawami Polski, bombardowaa nas wieloma pytaniami i nie dawaa nam chwili wytchnienia... Uczniowie bardzo dokadnie przygotowali si do spotkania z nami, wykonali m.in. kilka prezentacji o sobie, szkole i miecie w kilku jzykach- nawet w jzyku polskim. Bya to dla nas mia niespodzianka. Bralimy udzia w lekcji jzyka angielskiego, przedsibiorczoci, rachunkowoci, informatyki, polityki. Nowoci dla nas by fakt, e lekcja trwaa 90 minut :)
     Oprcz sympatycznych spotka, przemiej gociny najwaniejsz spraw byy nasze wsplne priorytety. Obu partnerom bardzo zaley, aby od 2009 roku rozpoczy si systematyczne spotkania naszych uczniw w ramach wymiany modziey, jak rwnie wsplne odbywanie praktyk.
     Znalezienie kolejnego partnera nie byo takie proste. Rozmowy z nowym partnerem rozpoczy si ponad rok temu i zaowocoway spotkaniem. Ciekawostk jest to, i wystartowalimy do konkursu ze swoimi propozycjami wraz z siedmioma szkoami z Polski, Czech, Ukrainy zainteresowanymi wspprac z Mnster.
     W najbliszym czasie oczekujemy rewizyty i na przeomie listopada i grudnia 2008r. bdziemy goci w naszej szkole delegacj z Niemiec. yczymy wszystkim, aby ta wsppraca owocowaa w nowe ciekawe dowiadczenia, a sobie wytrwaoci i wielu ciekawych pomysw na wzbogacenie oferty edukacyjnej naszej szkoy. wicej >>>