Midzynarodowa wsppraca naszej szkoy

           W dniach od 25.02.2009 - 27.02.2009 Zesp Szk Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim gocia delegacja partnerskiej szkoy Hildegardisschule w Mnster. Nauczyciele biorcy udzia w rozmowach: dyrektor Tadeusz Burczyk, wicedyrektor Zygmunt Sobecki, Stanisaw Aszyk, koordynatorzy projektu: Aleksandra Adamiak i Ewa Balcerzak, tumacz Magorzata Dmytryszyn oraz kordynatorzy strony niemieckiej-nauczyciele: Veronika Lohmann, Alexander Feldmann.

           Hilgegardisschule to szkoa katolicka o profilu ekonomicznym mieszczca si w piknym uniwersyteckim miecie Mnster, niedaleko holenderskiej granicy z Niemcami. Gocie poznali struktur naszej szkoy, kierunki ksztacenia. Celem nadrzdnym naszego spotkania byo ustalenie wsplnych priorytetw. Obu partnerom bardzo zaley, aby od 2009 roku rozpoczy si systematyczne spotkania naszych uczniw w ramach wymiany modziey, jak rwnie wsplne odbywanie praktyk, poznawanie kultur, przeamywanie stereotypw.

           I ju 3 czerwca 2009r. pojedzie do Mnster pierwsza grupa modziey z Zespou Szk Ekonomicznych, ktra bdzie realizowaa projekt zaplanowany przez partnersk szko w Munster i spdz tam cay tydzie. Bdziemy goci u rodzin, wic oprcz zada merytorycznych zwizanych z projektem nadarzy si okazja do wsplnego spdzania czasu, przeamywania stereotypw, poznawania kultury.

           Na delegacj z Munster czeka ciekawy program, ktry mia na celu ukazanie polskiej gocinnoci, bogactwa tradycji, ciekawych miejsc na Kociewiu i Pomorzu. Oprcz rozmw z dyrekcj szkoy i koordynatorami projektu wymiany, gocie spotkali si z nauczycielmi ZSE, ktrych poinformowali o wsplnych planach, jak rwnie dowiadczyli ciekawego spotkania z zainteresowan modzie. Uczniowie przygotowali program artystyczny oraz skecze w jzyku niemieckim. Niespodzianka bya piosenka w jzyku francuskim dedykowana Veronice Lohmann- nauczycielce jzyka francuskiego. Mimo towarzyszcej tremy nasi uczniowie pokazali si z najlepszej strony, wykazujc si wielkimi umiejtnociami jzykowymi i odwag.

           Delegacja miaa okazj pozna struktur szkoy, gocinna na kilku lekcjach. Spoeczno szkolna bardzo entuzjastycznie przyja goci. Nauczyciele z Niemiec wraz z dyrektorem ZSE udali si rwnie z wizyt do Starosty Powiatowego Leszka Burczyka, ktremu zaprezentowali wsplne plany obu szk.

           Wrd atrakcji, jakie byy przygotowane dla przyjaci z Munster, byo miedzy innymi zwiedzanie Muzeum Ziemi Kociewskiej, Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz Katedry. Nastpnie delegacja pojechaa wraz z dyrekcj ZSE, koordynatorami projektu z Polski na Gdask Starwk.

           W ZSE istnieje ju grupa modziey, ktra zainteresowana jest wymian midzynarodow. W szkole dziaa Klub Europejski prowadzony przez Aleksandr Adamiak i Ew Balcerzak oraz Koo Teatralne pod okiem Magorzaty wieczkowskiej i Joanny Czepirskiej. Modzie pod opiek nauczycieli wiczy jzyk niemiecki, poznaje kultur niemieck i przygotowuje si do wymiany.

           Uczniowie nalecy do Klubu Europejskiego nawizali ju kontakt z kolegami z Niemiec. W grudniu 2008r. wykonali prezentacje multimedialne, ktre byy boonarodzeniowym upominkiem dla przyjaci z Mnster. Ich tematyka bya rnorodna: region Kociewia,, polskie tradycje, Zycie ZSE czy te moje hobby. Koledzy z Niemiec nie pozostali duni i delegacja z Niemiec przywioza z sob podobne prezentacje, wykonane przez uczniw z Hildegardisschule.

           Bardzo cieszymy si, e nasza wsppraca rozwija si prnie. Wymaga to jednak od nas organizatorw wiele pracy. Radzimy sobie doskonale, tym bardziej, e dyrektor ZSE jest osob wspierajc nasze inicjatywy, co uatwia dalsze poczynania. Tak wic staramy si, aby oferta edukacyjna naszej szkoy bya bogata, a uczniowie mieli wiele okazji do realizowania si, rozwijania swoich pasji, poszerzania wiedzy.

           Rozmowy z nowym partnerem rozpoczy si ponad rok temu i zaowocoway spotkaniem w Niemczech, a kolejne przed nami w Zespole Szk Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim. Ciekawostk jest to, i wystartowalimy do konkursu ze swoimi propozycjami wraz z siedmioma szkoami z Polski, Czech, Ukrainy zainteresowanymi wspprac z Mnster.

           yczymy wszystkim, aby ta wsppraca owocowaa w nowe dowiadczenia, a nam wytrwaoci i wielu ciekawych pomysw.

Koordynatorzy projektu: Aleksandra Adamiak i Ewa Balcerzak
(na zdjciu delegacja dyrekcji i nauczycieli z Zespou Szk Ekonomicznych Starogardzie Gd. I Hildegardisschule w Mnster.)(Na zdjciu delegacja z Niemiec, dyrekcja ZSE wraz z koordynatorami projektu.)(Na zdjciu gocie z Mnster na spotkaniu z modzie w bibliotece szkolnej ZSE.)

 wicej >>>