WSPӣPRACA MIDZYNARODOWA

Podpisanie listu intencyjnego o wsppracy midzy szkoami.


       Dnia  30  maja  2008 r.  odbya  si  w  naszej  szkole  uroczysto  podpisania listu intencyjnego o  wsppracy  midzynarodowej  Zespou Szk Ekonomicznych ze Starogardu Gdaskiego i Berufsbildungszentrum z Diepholz (Niemcy).
      Na nasze zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele wadz Diepholz z burmistrzem Thomasem Schulze na czele, wiceprezydent Starogardu Gdaskiego Henryk Wojciechowski, starosta powiatu starogardzkiego Leszk Burczyk oraz prezes Stowarzyszenia Partnerskiego Jzef Poszyski, ktrzy przybyli do naszej szkoy.
       Uroczysto, ktra miaa miejsce w pitkowe popoudnie o godz. 17.30, byo jednym z punktw przewidzianych w uczczeniu 10-lecia wsppracy Stowarzyszenia Partnerskiego pomidzy Starogardem Gdaskim i Diepholz. Gocie zostali przywitani przez dyrektora szkoy pana Tadeusza Burczyka. Gos zabrali rwnie: burmistrz miasta Diepholz Thomas Schulze, starosta powiatu starogardzkiego Leszek Burczyk, wiceprezydent Starogardu Gdaskiego Henryk Wojciechowski i Ulrich Halfpap - radny miasta Diepholz i nauczyciel szkoy partnerskiej.
       W czasie uroczystoci gocie obejrzeli prezentacj multimedialn przygotowan przez dyrektora szkoy Tadeusza Burczyka dotyczc funkcjonowania naszej szkoy, zwiedzili szko, wysuchali koncertu przygotowanego przez uczniw pod opiek wicedyrektora Zygmunta Sobeckiego. Przy bibliotece szkolnej gocie mieli rwnie okazj obejrze wystaw zdj ilustrujc udzia modziey i nauczycieli naszej szkoy w realizacji midzynarodowego projektu „Ausgraben Eingraben” oraz wysucha muzycznej niespodzianki przygotowanej przez koo sympatykw biblioteki szkolnej pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy pani Barbary awniczak i pani Ewy Balcerzak. Przyjanie zabrzmia kanon piosenki „Panie Janie” jzyku polskim i niemieckim. Szczeglnie zachwycia i ucieszya naszych goci piosenka „Seemann, la Trumen”(„eglarz, ktry marzy”) przy akordeonowym akompaniamencie wicedyrektora Stanisawa Aszyka. Nie byo si bez wsplnego piewania i tacw zainicjowanych przez opiekunk Samorzdu Szkolnego pani Stanisaw Brandt. Uroczysto nie odbyaby si bez naszej polskiej gocinnoci. Na stoach pojawiy si smakowite polskie potrawy.
       W stosunkach midzynarodowych potrzebna jest znajomo jzykw obcych i tu swoj wiedz podzieliy si panie Ewa Paszkiewicz i Magorzata Dmytryszyn, ktre tumaczyy dokumenty i umoliwiay zrozumienie na bieco tego, o czym bya mowa.

       Najwaniejszym punktem spotkania byo jednak podpisanie listu intencyjnego o wsppracy obu szk, ktre niesie za sob wiele zobowiza. Jako szkoa jestemy przygotowani na te wyzwania, gdy dowiadczenie naszych nauczycielek na polu dziaalnoci w Stowarzyszeniu Partnerskim daje nam takie moliwoci. To wanie dziki Stowarzyszeniu Partnerskiemu midzy Starogardem a Diepholz usyszano o Zespole Szk Ekonomicznych.

Kopia listu intencyjnego

       Chcc podnosi jako naszej szkoy i zaproponowa ofert edukacyjn naszym uczniom, bdziemy dalej realizowa wiele wsplnych midzynarodowych projektw. Wymagaj one wiele wysiku z kadej ze stron, ale zawsze opaca si, gdy rozwija mode pokolenie, my zdobywamy kolejne dowiadczenia, poznajemy wiele interesujcych ludzi w wiecie mamy satysfakcj z dobrze wypenionego zadania. Poza tym merytoryczna wiedza, jak posiadamy w stosunkach midzynarodowych i praca, jak do tej pory wykonaymy wiadczy o tym, e idziemy w dobrym kierunku i to, co robimy dla naszej szkoy, sprawia, e stajemy si szko konkurencyjn dla pozostaych w Starogardzie Gdaskim.


Autorki projektu
Aleksandra Adamiak i Ewa Balcerzak