Wydarzenia

„Mona Inaczej”

         Spotkanie modziey klas pierwszych i drugich z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspomagajcego Osoby ze rodowisk Dysfunkcyjnych „Mona Inaczej”.
         Z inicjatywy Magdaleny Maki (kl. 3 Le) odbyo si spotkanie Zarzdu Stowarzyszenia „Mona Inaczej” i wolontariuszy z modzie klas pierwszych i drugich. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Prezes Beata Kosecka-Pociecha, Pani Wiceprezes Krystyna Lamparska, Pani Anna Gracz oraz wolontariusze w osobach Magdy Maka (ZSE), Agaty Lange (ZSE) i Bartosza Czuby.
         W trakcie pokazu audiowizualnego Pani Prezes przybliya zakres dziaa Stowarzyszenia. Nastpnie kady z goci przedstawi „swoje racje”. Wystpienia byy nagradzane burz oklaskw wiadczcych o docenieniu zaangaowania.
         Po spotkaniu organizatorzy oczekiwali na indywidualne spotkania z kandydatami na wolontariuszy. Jak zawsze modzie Zespou Szk Ekonomicznych nie daa zbyt dugo na siebie czeka. Obok przedstawicieli Stowarzyszenia pojawili si nasi uczniowie chtni do wsppracy. yczymy im wytrwaoci i „samospenienia”.