„Zbieraj wod razem z nami”

Po raz pierwszy w tym roku EKONOMIK przyczy si do Kampanii Wodnej organizowanej od szeciu lat przez Polsk Akcj Humanitarn chcc zaangaowa Polakw w niesienie pomocy ludziom pozbawionym dostpu do wody pitnej. Kady, kto wesprze PAH pomaga budowa studnie w hrabstwie Uror w Poudniowym Sudanie.


Chcemy take wnie swj wkad w pomoc ludziom z Poudniowego Sudanu (wicej informacji na temat Kampanii Wodnej na stronie Koa Ekologiczno Turystycznego). Szkoln Kampani Zbieram Wod postanowilimy rozpocz z okazji wiatowego Dnia Wody i chcemy j kontynuowa przynajmniej do koca roku szkolnego.

Do propagowania i inauguracji jej wykorzystalimy Pierwsze Powiatowe Targi Edukacyjne, jakie odbyy si w naszej szkole 20 marca. Zorganizowalimy specjalne stoisko z wod Cisowianka i gadetami obok szkolnego stoiska z ofert edukacyjna ZSE .Zaleao nam na tym, aby modzie gimnazjalna ,jaka przybya na Targi ze wszystkich szk w caym powiecie widziaa, e szkoa to take miejsce gdzie ksztatuje si postawy proekologiczne i humanitarne.W poniedziaek 23 marca i wtorek 24 marca od rana w gwnym holu odbyway si:
       • sprzeda wody i gadetw
       • oraz spotkania z modzie z zainteresowanych klas.Na spotkaniach tych omawiane byy problemy zwizane z globalnym deficytem wody oraz dostpem do wody pitnej i prawem czowieka do ycia i bezpieczestwa. Jednoczenie cay czas trwaa prezentacja multimedialna oraz prezentowane byy materiay edukacyjne otrzymane z PAH.

Do tej pory sprzedalimy 510 butelek wody, 8 kropli i 16 breloczkw.

Chcemy powtrzy sprzeda wody i gadetw oraz spotkania z modzie w wiatowy Dzie Ziemi. W tym dniu planujemy take przeprowadzi sprzeda biuterii ekologicznej wykonanej przez uczniw naszej szkoy w ramach szkolnego konkursu, a uzyskane pienidze przekaza na konto Kampanii Wodnej.

Mamy nadziej, e dziki naszemu zaangaowaniu coraz wicej osb bdzie wiadomych powagi problemu wody, jego przyczyn i skutkw, i e wszyscy bdziemy odpowiedzialnie korzysta z zasobw wody, a w miar moliwoci pomaga tym, ktrzy jej nie maj.

                                                                                                   Elbieta Czaja