„Nie pij, nie pal, nie bior narkotykw”

           Dnia 22.04.2009 r. Samorzd Uczniowski zorganizowa spotkanie z lekarzem psychiatr doktorem Bartomiejem Gorlewskim na temat „Nie pij, nie pal, nie bior narkotykw”

           Modzie szkoy szczegowo zapoznaa si ze skutkami i ryzykiem zwizanym ze stosowania tych uywek i ich wpywie na zdrowie psychiczne czowieka.

                                                                  Opiekun Samorzdu Uczniowskiego
                                                                             Stanisawa Gb - Brandt