Wydarzenia

III Powiatowy Konkurs Recytatorski Twrczoci
Karola Wojtyy


          Inscenizacj fragmentw dramatu „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyy rozpocz si w naszej szkole III Powiatowy Konkurs Recytatorski Twrczoci Karola Wojtyy zorganizowany przez pani prof. Ew Balcerzak i pani prof. Aleksandr Adamiak.

          24 padziernika zgromadzili si u nas recytatorzy ze szk ponadgimnazjalnych caego powiatu, ktrzy wrd licznie zgromadzonych goci interpretowali utwory Karola Wojty. Komisja konkursowa oceniaa: Komisja konkursowa oceniaa recytatorw w nastpujcych kategoriach: opanowanie pamiciowe tekstu, dykcj, interpretacj tekstu i oglny wyraz artystyczny. Wyniki konkursu przedstawiay si nastpujco: I miejsce- Marek Krasiski z LO nr 1 w Starogardzie Gd., II miejsce- Katarzyna Grecka z Zespou Szk Ekonomicznych w Starogardzie Gd., III miejsce- Marta Wotzka LO nr 2 w Starogardzie Gd. Jury przyznao pi wyrnie.

          Celem konkursu jest: poznanie i popularyzacja twrczoci Karola Wojtyy, stworzenie moliwoci do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, pielgnowanie mowy ojczystej. Uczestnicy konkursu przygotowali do recytacji (do wyboru): tekst poetycki, fragment prozy lub fragment dramatu.

          Patronat honorowy nad konkursem obj starosta powiatu starogardzkiego pan Leszek Burczyk, fundujc dla zwycizcw nagrody ksikowe. Mi niespodziank bya rwnie nagroda-statuetka dla Zespou Szk Ekonomicznych wrczona na rce dyrektora szkoy pana Tadeusza Burczyka, ktrego zesp nauczycieli: Ewa Balcerzak i Aleksandra Adamiak, inicjuje i podejmuje si organizacji konkursu powiatowego. Dziki temu wszystkie szkoy ponadgimnazjalne powiatu starogardzkiego maj moliwo wsppracy i wymiany dowiadcze.

          Patronat medialny nad naszym konkursem sprawowao Radio Gos, ktre towarzyszy nam od pocztku. Poprosilimy rwnie o objcie patronatem Wydawnictwo Bernardinum wydajce dwutygodnik „Pielgrzym” oraz starost powiatu starogardzkiego pana Leszka Burczyka.

          Patronat honorowy nad konkursem obj rwnie ks. Proboszcz Janusz Lipski, proboszcz parafii w. Wojciecha w Starogaredzie Gd., ktry kontynuuje dzieo p. ks. praata Jerzego Dei.

          Recytatorzy wykazali si wysokim poziomem przygotowania. Serdeczne podzikowanie skadamy na rce nauczycieli instruktorw.

          Serdecznie dzikujemy naszej modziey szkolnej, ktra swoim zaangaowaniem i wzorow postaw przyczynia si do uwietnienia konkursu. Cieszymy si bardzo, e nasi uczniowie tak chtnie reaguj na propozycje wsppracy z bibliotek szkoln i interesuj si yciem szkoy.

                                                                                                                   (E.B. i A.A.)

 wicej >>>