Wydarzenia

Wybory MISTERA ZSE’2008.

     Z okazji Dnia Chopaka przeprowadzono wybory Mistera Szkoy’08. Wybory zorganizowa Samorzd uczniowski, a poprowadziy: Magda Maka i Miss ZSE’07 Agnieszka Dzienniak. Do konkursu zgosio si „10 odwanych”. Za ich postaw nale si sowa podzikowania. Wszyscy zaprezentowali wysoki poziom kultury i predyspozycje do bycia Misterem.

Do konkursu zgosili si:
     1. Micha Sowiski
     2. Mateusz Formicki
     3. Jacek Padzierski
     4. Andrzej Lipski
     5. Micha Gwizd
     6. Karol Piernicki
     7. Filip Sakowicz
     8. ROMAN
     9. Pawe Karwasz
     10. Daniel Kubik

     Panowie musieli wykaza si wszechstronnymi zdolnociami i „przypodoba si” publicznoci oraz jurorom. O trudach walki wiadcz fotki. Panowie szczeglnie dzikuj „Panu Nr 8”, ktry …
     Jury w skadzie: Wicedyrektor Zygmunt Sobecki, Panie Profesor: Stanisawa Brandt/Anna Schwarz, Przewodniczca Samorzdu Janina Szewiel oraz Miss ZSE’08 Magdalena Polak
orzeko:

Mister publicznoci - Micha Sowiski z klasy 3 Ld.

Wyrnienie - Daniel Kubik - kl. 4 Tb,

I Wicemister ZSE’08 - Micha Gwizd - kl. 2 Ta,

MISTER ZSE’08 - Andrzej Lipski - kl. 2 Tc.

 wicej >>>