OBCHODY ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA W NASZEJ SZKOLE

           Rok 2008 zosta ogoszony przez Sejm RP Rokiem Zbigniewa Herberta- zmarego 10 lat temu wybitnego polskiego poety i eseisty.
Z tej okazji uczniowie klasy I TI pod opiek polonistek pani Ewy Balcerzak i pani Aleksandry Adamiak przygotowali prezentacj mltimedialn powicon yciu i dziaalnoci Zbigniewa Herberta. W ich wykonaniu usyszelimy recytacj i interpretacj wybranych tekstw poetyckich Herberta.
Przygotowany przez modszych kolegw program umoliwi maturzystom, ktrzy przybyli na spotkanie usystematyzowanie wiedzy o twrczoci poety. Obecny na spotkaniu wicedyrektor Zygmunt Sobecki podzikowa uczniom i nauczycielom za zaangaowanie w obchody Roku Zbigniewa Herberta w naszej szkole.

                                                                                                              [E.B., A.A.]